+ Yorum Gönder
Tekerleme Fıkra ve Mani ve Tekerleme Forumunda Erzincan manileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Erzincan manileri
  Erzincan konulu maniler


  En güzel maniler  Erzincan yöresinde otuz kırk sene önceleri,köylerde imece usulü tarlalarda çalışılırken,kış hazırlığı olarak elma,armud,üzüm,hevengi bağlanırken,elma armud soyması yapılırken,genç kızlar bir araya toplanırlarmış
  Bu toplantı sırasında hem o evin işine yardım ederler,hem de kendi aralarında hoşça vakit geçirmek için mani söylerlermiş.
  Erzincan manilerİ.jpg


  Söylenen manilerden bazıları :

  Ahan suya ah demem
  Kem talihe vah demem
  Mısır sultanı olsan
  Burun büküp şah demem

  Ak gelin allı gelin
  Her yanı pullu gelin
  Neden yolda durursun
  Kocan asker mi gelin

  Ala çıkalım oğlan
  Yola çıkalım oğlan
  Bu yol bize gelmedi
  Yolu yakalım oğlan

  Al altın sendedir
  Zinciri de bendedir
  Dünya dolu yar olsa
  Yine gönlüm sendedir

  Al iplik yeşil iplik
  Çayıra kondu keklik
  Ben böyle bilmezdim
  Zor imiş hasiretlik

  Altın ibrik şan verir
  Kız kapıya yan verir
  Oğlan kızın derdinde
  Ayak üstü can verir

  Amanın güzel dere
  Nere gidersin nere
  Canım su götür beni
  Yarin gittiği yere

  Arı dızılayanda
  Ciğer sızılayanda
  Ararım nerde bulam
  Gönlüm arzulayanda

  Armut dalda atılır
  Güzel olan satılır
  Vay çirkinin başına
  Bir gün ölür kurtulur

  Armut dalda dal yerde
  Bülbül öter her yerde
  Felek ayırdı bizi
  Her birimiz her yerde

  Arpa biçtim az kaldı
  Kamış biçtim saz kaldı
  Dua edin komşular
  Kavuşmaya az kaldı

  Ata üzengi gerek
  Yiğide bezengi gerek
  Yari kıvrak olana
  Bir köçek bir çengi gerek

  Aşığım sazım yoktur
  Kalbe saplanan oktur
  Ah bugünkü günler
  Aşıklar ne de çoktur

  Ay akşamdan ışıktır
  Yüküm dolu kaşıktır
  Sen patla kocakarı
  Oğlum bana aşıktır

  Ay doğar ahırı
  Yüklediler bahırı
  Gam çekme deli gönül
  Sen benimsin ahırı

  Ay doğar ayazlanır
  Gün doğar beyazlanır
  Şu benim nazlı yarim
  Hem güler hem nazlanır

  Ay doğar bedir Allah
  Bu sevda nedir Allah
  Ya benim muradım ver
  Ya da sabır ver Allah

  Bacada yatan oğlan
  Gömleği keten oğlan
  Nişanlın el almış
  Habersiz yatan oğlan

  Bacalarda kuru lövlez
  Üstümüz cıngır ayaz
  Kurban olduğum Mevla
  Güzeli güzele yaz

  Baharın gülü gibi
  Gezerim deli gibi
  Yardan bir gohu geliy
  Erzincan gülü gibi


  Bahçede iğdemidir
  Dalları yerde midir
  Her gördüğün seversin
  Sende ki midemidir

  Bahçelerde bal kabak
  Açılır tabak tabak
  Beni beğenip almadın
  Aldığın kabağa bak

  Bahçelerde pıtırak
  Gelsin yarim oturak
  Bir sen söyle bir de ben
  Bu sevdadan kurtulak

  Ben bir uzun kamışam
  Kapına dayanmışam
  İster al ister alma
  Alnına yazılmışam

  Benim yarim doğandır
  Dağda keklik kovandır
  Elinde gümüş kalem
  Askerde pehlivandır

  Bir at bindim başı yok
  Bir çay geçtim taşı yok
  Burada bir garip ölmüş
  Ağlayacak kardeşi yok

  Bu dağı aşam dedim
  Aşam dolaşam dedim
  Bir vefasız kız için
  Ellere paşam dedim

  Bu dağın ardı meşe
  Gün aşa gölge düşe
  Beni yardan ayıran
  Dermansız derde düşe

  Bu dağlar meşe dağlar
  Çiçeği taze dağlar
  Ben buraya gül ektim
  Yar gele geze dağlar

  Bu dağlar olmasaydı
  Çiçeği solmasaydı
  Ölüm Allah’ın emri
  Ayrılık olmasaydı

  Bu derenin geveni
  Oğlan gönder deveni
  Şahdan emir yolladılar
  Alsın seven seveni

  Bülbülem güle karşı
  Gözyaşım sele karşı
  İçin için ağlarım
  Gülerim ele karşı

  Cebimde kara üzüm
  Sevdiğim iki gözüm
  Senden başka seversem
  Kör olsun benim gözüm

  Ceviz başı beklerim
  Ah benim emeklerim
  Yar aklıma geldikçe
  Sızılar kemiklerim

  Çalarım kaval ötmez
  Yeri kır davar tutmaz
  Komşumun kızı güzel
  Param yok gücüm yetmez

  Çay aşağı bağlarım
  Ufacıktan ağlarım
  Deseler yarin geliy
  Koçu kurban bağlarım

  Çiçek açar bağları
  Ne ağlarsın sağları
  Benim kuzum sağ olaydı
  Aşaydı bu dağları

  Çift biter çiçekler
  Gelmişler gidecekler
  Öyle bir gün olur ki
  Pege girmez inekler

  Dağdan kestim değenek
  Dalları benek benek
  Bunca güzel içinde
  Hangisini beğenek

  Dağdan kestim kereste
  Kuş besledim kafeste
  Dediler yarin geliy
  Kavuştum son nefeste

  Dağlar dağladı beni
  Duyan ağladı beni
  Çarkı dönecek felek
  Sarpa bağladı beni

  Dağlar senden ırandım
  Yolum düştü uğradım
  Yıkılacak dağlardan
  Alamadım muradım

  Dağlar sen ne ağlarsın
  Kardan kemer bağlarsın
  Mor sende sümbül sende
  Sen ne diye ağlarsın

  Değirmenin bendine
  Döner kendi kendine
  Hakikatlı yar olsa
  Gelir kendi kendine

  Değirmen üstü çiçek
  Orak getirin biçek
  Ben yarimi tanırım
  Orta boylu mor çiçek

  Duman bastı dağlara
  Yayıldı ovalara
  Ela gözlü sevdiğim
  Geldi mi buralara

  Dumandır yayla başı
  Hilaldır yarin kaşı
  O yar benim olmazsa
  Yıkarım dağı taşı

  Duvarda eleğim var
  İçinde meleğim var
  Suya giden sarı kız
  Sana bir dileğim var

  Ekin ektim dik bitti
  Dibine bülbül öttü
  Ötme bülbülüm ötme
  Yarim gurbete gitti

  Elindeki altın mıdır
  Bıyıkların tel midir
  Buradan bir atlı geçti
  Bey midir el midir

  Elinden nara değin
  Gidin o yare deyin
  O yar benim değilse
  Bahtıma kara deyin

  Elma yanak al yanak
  Şimdi gelir bir salak
  Hadi beni almadın
  Hele aldığın kıza bak

  Eriç’in altı bağlar
  İndim bir gelin ağlar
  Al gelini vurmuş
  Murat alacak çağlar

  Erzinan’da bir kuş var
  Kanadında gümüş var
  Gitti ibiş gelmedi
  Ecep bunda bir iş var

  Erzincan düze gider
  Dağ boyu süze gider
  Yar yolunu şaşırmış
  İnşallah bize gider

  Erzincan elinizde
  Kurtulam dilinizden
  Yeşil başlı ördek olsam
  Su içmem gölünüzden

  Erzincan evrülesin
  Çarh ola çevrülesin
  Yar içinden çıkandan
  Kökünden devrülesen

  Gel beri hacı gardaş
  Başımın tacı gardaş
  Mevlam o gün ederse
  Kavuşak bacı gardaş

  Gelin düşmüş yaşmağın
  Uludur keşiş dağın
  Her yer virane olmuş
  Hanıya üzüm bağların

  Giderim gabanlara
  Kuş konmuş yabanlara
  İtirmişem yarimi
  Sorarım çobanlara

  Gittim pınar başına
  Destan yazdım taşına
  Giden okusun
  Neler geldi başıma

  Gökte uçan tayyare
  Kanadı gümüş müdür
  Ben sevem eller ala
  Mevlam buyurmuştur

  Gökte yıldız bir sıra
  Yarim gitti Mısır’a
  Yarim keklik ben şahin
  Giderim ardı sıra

  Gökte yıldız ellidir
  Ellisi de bellidir
  Bugün ben yari gördüm
  Yüzü çifte benlidir

  Gökte yıldız helene
  Kurban olam gelene
  Dört kitap kerim olsun
  İkrarından dönene

  Hey ikindi ikindi
  Gün bacada dikildi
  Herkesin yari geldi
  Hani bizim kör tilki

  Irafa fincan koydum
  İçine mercan koydum
  Kaynanamın adını
  Kuyruklu sıçan koydum

  Işkın gibi uzadım
  Yar yolunu gözledim
  Eşin yok menendin yok
  Sen kime benzedin

  İbrik almış eline
  Su dökmemiş koluna
  Sabah çisesi çökmüş
  Perçeminin teline

  İncir çayırda biter
  Yılan bağdat’ta öter
  Sallanma itin oğlu
  Cahilem aklım gider

  İstanbul’da dervişler
  Kolu kola vermişler
  Uzun boylu yarime
  Kısa boylu demişler

  İstanbul kurun başı
  Yıkılsın dağı taşı
  Ben gurbete gönderdim
  Hem yari hem gardaşı

  İstanbul merdin merdin
  Kim bilir kimin derdin
  Deniz mürekkep olsa
  Yazılmaz benim derdim

  İstanbul murayı
  Satın aldın orayı
  İğitliğin seversen
  Bir sıla et burayı

  Kahve pişer taşmaz mı
  Yol gediği aşmaz mı
  Kurban olduğum Mevlam
  Ayrılan kavuşmaz mı

  Kahveyi pişirdim ben
  Pişirdim taşırdım ben
  Kahve diye yarime
  Göz yaşım içirdim ben 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  En güzel mani örnekleri


  Güzel bir mani  Kalede taş olaydım
  Gözünde yaş olaydım
  O yar bize gelende
  Sofrada aş olaydım

  Kale kaleye karşı
  Kalenin dibi çarşı
  Öyle bir yar sevmişem
  Yedi düvele karşı

  Kara koyun ak koyun
  Çık gedikten bak koyun
  Memelerin süt dolmuş
  Küleğe yanaş koyun

  Kara koyun meler gelir
  Dağı taşar deler gelir
  Annesinden ayrılanın
  Gör başına neler gelir

  Karanfil deste gelir
  Kokusu dosta gider
  Sevdiğini görmeyen
  Evine hasta gider

  Kara tren kalktı gider
  Vagonunu taktı gider
  Şoför gözün kör olsun
  Yarimi aldı gider

  Karınca toplar darı
  Bal yapar durmaz arı
  Sen de bunlara bakıp
  İbret alsana bari

  Karşıda durma yiğit
  Bıyığın burma yiğit
  Beni sana vermezler
  Ah çekip durma yiğit

  Karşıdan gel karşıdan
  Bizim bağın başından
  Ne sen oradan eksik ol
  Ne ben köşe başından

  Karşıdan gel göreyim
  El uzat gül vereyim
  Aramızda karlı dağlar
  Seni nerde göreyim

  Kaşların karasına
  Mil olam arasına
  Seni melhem etsinler
  Yüreğimin yarasına

  Kaşların keman senin
  Elinden aman senin
  Sen olmuşsun mecnun
  Haniya leylan senin

  Kaşların yay ederem
  Yükümü tay ederem
  Yar aklıma gelende
  Aklımı zay ederim

  Kavak senden uzun yok
  Dallarında üzüm yok
  İtin gavurun oğlu
  Benim sende gözüm yok

  Kır ata binemedim
  Bir murat alamadım
  Cümle kuş murat aldı
  Kuş kadar olamadım

  Kaynanam kara mesli
  Beni oğluna kesti
  Kesti kesti neyledi
  Yine bağrına bastı

  Kırmızı gülün mili
  Gel öğren bizim dili
  Bizim diller yahşıdur
  Eyler garip bülbülü

  Keran üstü keran
  Kerana konmuş ceylan
  Sen buradan gideli
  Buralar oldu viran

  Köyün yolu darmıdır
  Minaresi varmıdır
  Eller almış yarini
  Acep aslı varmıdır

  Küp içinde gendime
  Mayilem efendime
  Yarim küçük ben küçük
  Uydurmuşam kendime

  Mani mani hor mani
  Çukurda koydun beni
  Yiğitliğin bu muydu
  Aç kurda verdi beni

  Mani söyler coşarım
  Deniz gibi taşarım
  Kimseye zararım yok
  İnsan gibi yaşarım

  Maydanoz ot değil mi
  Yaprağı dört değil mi
  Erzincan’dan ayrılmak
  Bizlere dert değimli

  Mektubun gülü vardır
  Aşığın derdi vardır
  Çok söyleme kaynana
  Dünyada ölüm vardır

  Mektup yazdım karadan
  Dağlar kalksın aradan
  Yari bana kavuştur
  Yeri göğü yaradan

  Mektup yazdım kış idi
  Kalemim gümüş idi
  Daha çok yazacaktım
  Yüreğim yanmış idi

  Mendili işle yolla
  Başını gümüşle yolla
  İçine bir elma koy
  Birini dişle yolla

  Mendilim benek benek
  Ortası çarkıfelek
  Bıldır bele geçürdük
  Kışın ayırdı felek

  Mercimek kile kile
  Ölçerim sile sile
  Aldılar yarim elimden
  Yüzüme güle güle

  Meşeden kestim massa
  Karanfil koydum tasa
  Öyle bir yar sevmişem
  Azıcık boydan kısa

  Mor koyunun kuzusuna
  Kan kaynar bazı sıra
  Ben deyim ben ağlıyam
  Anlımın yazısına

  Mor koyun meler gelir
  Dağları deler gelir
  Anasız kuzuların
  Başına neler gelir

  Nahırın önü geldi
  Çimenin göğü geldi
  Geri durun ağalar
  Köyümün beyi geldi

  Ne bakarsın delikten
  Payım verem erikten
  Ne bıktım ne usandım
  Senin gibi ferikten

  Ocağa attım sacı
  Ayrılık ondan acı
  Kalsın dağlar aradan
  Kavuşak iki bacı

  Öyle oldu ikindi
  Gözüm yola dikildi
  Gözledim yarim gelmedi
  İnce belim büküldü

  Öğüt öğüte benzer
  Söğüt söğüte benzer
  Sevda neşeli şeydir
  Neşesi derde benzer

  Öksüzem yüzüm gülmez
  Dertliyem kimse bilmez
  Göz göz olan yaramı
  Kapattım kimse bilmez

  Ördeğim yazım benim
  Ötmüyor sazım benim
  Harmana kar yağmış
  Gelmiyor yazım benim

  Pınar başı pıtırak
  Gel aşağı oturak
  Bir sen söyle bir de ben
  Bu sevdadan kurtularak

  Sabahtan al üstüne
  Tabakta bal üstüne
  Bir tane türkü dedim
  O da yar üstüne

  Salladım indim bağa
  Başım değdi yaprağa
  Dedim bir murad alam
  Tez koydular toprağa

  Sandığa sıra dizdim
  Ümidi yardan üzdüm
  Ben ümit bilmezdim
  Elin dilinden bezdim

  Sarı yazma bağlama
  Ciğerimi dağlama
  Ben gider tez gelirim
  Ellere bel bağlama

  Sepet sepet üzüm yok
  Üzüm sende gözüm yok
  Yarim buradan gideli
  El aleme sözüm yok

  Sigaramı yandurdum
  Pencereye koydurdum
  El oğlu benim neyim
  Gül benzimi soldurdun

  Sür harmanı üz ola
  Tara zülfün düz ola
  Doksan dokuz yarem var
  Bir de sen vur yüz ola

  Şeftaliyem dalım yok
  Bülbül oldum yarim yok
  Sen orda ben burada
  Ağlamadık günüm yok

  Şişede gül bozulmaz
  Dert kağıda yazılmaz
  Bu Hakkın yazısıdır
  Yazılanlar bozulmaz

  Şu dağı şu dağa ver
  Gülünü budağa ver
  Eğer o yar gelirse
  Ver malın sadaka ver

  Tarlanın tumbu yüksek
  Yükseğe pamuk eksek
  Yari bana verseler
  Beraber kehan etsek

  Tren gelir boydan boya
  İçi dolu mor boya
  Bilseydim ayrılık var
  Severdim doya doya

  Uludur Keşiş dağı
  Ak olur tere yağı
  Tadına doyum olmaz
  Cimin’in üzüm bağı

  Uzun kavaktan uçtum
  Çayır çimene düştüm
  Ben narin keklik idim
  Bir puştun eline düştüm

  Üzüm kestim yiyen yok
  Nedir halin diyen yok
  Bu ateşten gömleği
  Benden başka giyen yok

  Yaşa pınarım yaşa
  Kebabım dola tasa
  Ne yapacak Ayşe’ye
  Erzincan’daki paşa

  Yelle mendilim yelle
  Ben düştüm gurbet ele
  Yeddi mendil çürüttüm
  Göz yaşım sile sile

  Yürüyor dağa taşa
  Doğru söz gelir başa
  Sen nafile üzülme
  Yazılan gelir başa

+ Yorum Gönder