+ Yorum Gönder
Tekerleme Fıkra ve Mani ve Tekerleme Forumunda Çanakkale Ile Ilgili Maniler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çanakkale Ile Ilgili Maniler
  çanakkale ile ilgili güzel maniler 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Çanakkale Ile Ilgili Maniler

  Çanakkale Ile Ilgili En Güzel Maniler


  Mani ve koşma tipinde olan türkülerde vezin 7’li, 8’li ve 11’li olabilir. Hal*kımız başından geçen önemli sel ,yangın,deprem gibi afetler karşısında o acıya türkü söyler; buna “türkü yakmak” denir.Kızılırmak Türküsü, Yemen Türküsü, Çanakkale Türküsü,İstanbul Türküsü diye isim alırlar ve hepsinin bir hikayesi vardır.

  Mani de anonim halk edebiyatımızın bir nazım şekli ve türüdür. Esas itiba*riyle 4 mısralık bir kıtadan ibaretttir. 7’li hece vezniyle söylenir.1. ve 2. mısralar çok kere son iki mısranın kafiyesini, ahengini hazırlamak için söylenmiş dol*durma mısralardır. Bunların kendilerinden sonra gelen iki mısra ile anlam ilgisi ya hiç yoktur veya çok zayıftır. Asıl söylenmek istenen son iki mısrada söylenir.

  Halkımız arasında mani söylemek bir gelenektir.Maniler; aşk, kıskançlık, ta*biat ve ahlaki öğütler gibi temalarla işlenir.

+ Yorum Gönder


çanakkale ile ilgili maniler