+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Yalova Hamamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Yalova Hamamları
  Yalova Hamamları


  Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı (Altınova)

  Yalova ili Altınova ilçesi, Hersek Köyü’nde, Hersekzade Ahmet Paşa cami, han, çeşme ve hamam yaptırmıştır. Bu yapı topluluğunun bir bölümünü oluşturan hamam günümüze gelememiştir. Kitabesi de bulunmamaktadır. Cami ile birlikte hamamın da Hersekzade Ahmet Paşa’nın vakfiyesinden öğrenildiğine göre h.917 (1511) yılında yaptırıldığı sanılmaktadır.

  Kaynaklarda hamam ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber, caminin klasik üslupta yapılmış olmasından yola çıkarak hamamın da aynı şekilde XVI. yüzyıl Osmanlı hamam mimarisinde uygulanan plan tipinde yapıldığı sanılmaktadır. Buna göre kesme taştan soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiş olup, üzeri de pandantifli iki kubbe ile örtülü idi.


  Kurşunlu Hamam (Merkez)

  Yalova il merkezinde bulunan bu hamamın yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bizans kaynaklarında burada İmparator II.Iustinianus (705-711) tarafından yaptırılmış bir hamamdan söz edilmektedir. Buna dayanılarak bu hamamın VI. yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır. Osmanlılar döneminde de kullanılan bu hamam zamanla harap olmuş kısmen toprak altında kalmıştır. Sultan II. Abdülhamit bu hamamı, tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle 1876–1909 yılları arasında yeni baştan yapılırcasına onarmış ve cephesine de bu onarımı belirten bir kitabe koydurmuştur. Bu onarım sırasında hamamın üzeri kurşunla kaplanmış, bu yüzden de Kurşunlu Hamam ismi ile tanınmıştır.

  Hamam moloz taştan yapılmış olup, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Bunlardan soğukluk ve sıcaklık bölümlerinin üzeri pandantifli birer kubbe ile örtülmüştür. Sıcaklık kısmının kenarlarında halvet hücreleri bulunmaktadır.


  Valide Hamamı (Merkez)

  Yalova il merkezinin güneyinde bulunan Kaplıcalar Bölgesi’ndeki Valide Hamamı’nın kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ile ilgili kesin bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber, Bizans kaynaklarında İmparator Constantinius’un burada bir hamam yaptırdığı belirtilmektedir. Bizans dönemindeki hamamın üzerinin altı kubbe ile örtüldüğü yine kaynaklardan öğrenilmektedir. Bu kubbeler yıkılmış, günümüze gelen üç kubbenin Osmanlı dönemine ait olduğu yapı üslubundan anlaşılmaktadır.

  Sultan Abdülmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan buradaki kaplıcada romatizma tedavisi gördüğünden ötürü de Valide Hamamı olarak anılmıştır. Ayrıca yöre halkı tarafından çok sık kullanılan bu hamama Köylü Hamamı ismi de yakıştırılmıştır. Abdülmecit zamanında yapılan onarımı belirten kitabe hamam üzerine konulmuştur.

  Günümüze gelebilen hamam kesme ve moloz taştan yapılmış, dikdörtgen planlı olup, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Sıcaklık bölümü mermer kaplı olup, ortasında bir havuz bulunmaktadır. Üst örtü kubbeli, kubbe kasnağında ve geçiş elemanlarında tuğlaya geniş yer verilmiştir.

  Bu hamamın kaplıca suyu 64 derecedir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Yalova hem deniz hemde termal tatil imkanı sunan küçük ve sevimli bir şehrimiz. Yazın deniz turizmi ile misafirlerini ağırlayan yalova kışın termal tatil imkanı ile kapılarını yerli ve yabancı turistlere açmaktadır.
+ Yorum Gönder