+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Bilecik İli Tarihi Yerleri Bilecigin Tarihi eserleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bilecik İli Tarihi Yerleri Bilecigin Tarihi eserleri nelerdir
  Bilecik İli Tarihi Yerleri


  Orhan Gazi Camii

  Orhan Gazi tarafından yaptırılan cami, Edebalı Türbesi’ne 50 m. uzaklıktadır. Minarelerin camiye bitişik olması kuralına aykırı olarak, asıl minaresi ana binadan 30 m. uzakta bir kayanın üzerine inşa edilmiştir.

  II. Abdülhamit zamanında önemli bir onarım gören cami, Osmanlı devri Türk mimari sana-tının dini mimari alanında ilk kubbeli yapı denemesinin örneğidir. Kubbe üzeri restorasyon sırasın-da kurşunla kaplandığı için Kurşunlu Cami adıyla da bilinir.

  prülü Mehmet Paşa Camii

  1665 yılında Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılan cami, Bilecik-Sakarya karayolu üzerinde Vezirhan beldesinde, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı yakınındadır. Dikdörtgen planlı, duvarları kesme taştandır.

  Hamidiye Camii

  Söğüt ilçesinde geç Osmanlı döneminin neo klasik mimarı tarzdaki yapılarına güzel bir örnektir. 1903-1905 yıllarında II. Abdülhamit tarafından yaptırılan cami kare planlı olup duvarları kırmızı kesme taştandır. İki minareli olduğu için halk arasında "Çifte Minareli Cami" olarak da tanınan yapının üstü kurşun kaplı tek bir kubbeyle örtülüdür.

  Rüstem Paşa Camii

  Osmaneli ilçe merkezinde, klasik üslupta yapılmış olan yapı, Ulu Cami adıyla da tanınır. Mimar Sinan'ın çıraklarından biri tarafından yapıldığı tahmin edilen cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup, kesme taştan inşa edilmiştir.

  Çelebi Mehmet Camii

  Söğüt ilçe merkezinde 1414-1420 yılları arasında Sultan I. Mehmet Çelebi tarafından yaptırılan cami, Osmanlı mimari sanatının kubbeli yapılar türündeki ilk örneklerindendir. Dikdörtgen görünümlü olan caminin 12 kubbesi bulunmakta olup II. Abdülhamit zamanında onarım gördüğü bilinmektedir.

  Kasım Paşa Camii ve Külliyesi

  Bozüyük ilçe merkezindeki cami, klasik Osmanlı camilerinin tipik örneklerindendir. 1525-1528 talihlerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın komutanlarından Kasım Paşa tarafından Mimar Sinan-'a yaptırılmıştır.

  Duvarları kesme taştan olan yapının tek kasnaklara oturan üç kubbeli son cemaat yeri bulunmaktadır. Giriş kapısı ve mihrabın yanındaki pencerelerin ahşap kanatları ağaç işçiliği ve fildişi kakmaları ile ilgi çekici olup minberi ak mermerden çeşitli renkte çinilerle kaplıdır. 1,75 m. yüksekliğinde dört sütunun üstüne kare bir mermer levha konarak kürsü durumuna getirilmiştir.

  Şeyh Edebâlı Türbesi

  1208 yılında Horasan'ın Merv şehrinde doğan Şeyh Edebalı Osman Gazi'nin kayınpederi ve Anadolu'nun ilk Ahi şeyhlerindendir.

  Türbe, Orhan Gazi tarafından; eski Bilecik şehrinin kurulduğu vadinin sırtında küçük bir te-pe üstüne yaptırılmıştır. Eskiden kubbeli olan türbenin üzeri sonra kiremit çatı örtülmüştür. Bir sa-lon ve iki ayrı odadan ibaret olan türbede, büyük olan odada mihraplı bir mescit bulunmaktadır. Diğer odanın ise sohbethane ve misafirhane olarak kullanıldığı bilinmektedir.

  Şeyh Edebalı ve yakınlarının bulunduğu kısmın tavanı kubbeli ve dikdörtgen biçiminde olup burada yedi büyük, dört küçük sanduka bulunmaktadır.

  Ertuğrul Gazi Türbesi

  Ertuğrul Gazi Bey’e ait türbenin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber ilk olarak Osman Gazi tarafından açık mezar olarak yaptırılmış, daha sonra Çelebi Mehmet tarafından türbe haline getirilmiştir, çevresi geniş duvarlarla çevrili, ağaçlandırılmış bir bahçe içerisinde yer alan türbe en son 1886-1887 tarihlerinde II. Abdülhamit tarafından onarılmıştır.

  prülü Mehmet Paşa Kervansarayı

  Bilecik-Adapazarı yolu üzerinde Vezirhan beldesinde bulunan yapıyı 17. yüzyıl başlarında Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa yaptırmıştır. 1915' te sağlam olduğu bilinen çatı, bu tarihten sonra çökmüştür. Günümüzde dört duvarı ayakta kalmıştır.

  Orhan Gazi İmareti

  İpek Yolu’nun Bilecik'ten geçen bölümü üzerinde yapılmış olan imaretin (aşevi) duvarları; taş sıralar arasına tuğla konularak örülmüş, yığma duvar özelliğinde; yüksek, iki kubbeli bölümden oluşmuştur.

  Mihal Bey Hanı (Taşhan)

  Gölpazarı ilçe merkezindeki han ilk dönem Osmanlı mimarisinin yapısal örneklerini taşı-maktadır. Kemerli giriş kapısının üzerindeki kitabeden, hanın 1318 yılında Mihal Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı iri taşlarla yapılmış hanın duvarları ve üzeri tuğla malzemeyle tonoz örtülüdür.

  Kaymakam Çeşmesi

  Söğüt ilçesinde, 1919 yılında Kaymakam Sait Bey tarafından yaptırılan çeşme, Osmanlı mimarlık sanatının son örneklerindendir. Çeşme dört cepheli olup, üstü renkli çinilerle kaplıdır.

  Kilise

  İznik-Rum İmparatorluğu zamanında yapılmış Antik ve Bizans Sanatları karışımı üslupla yapılan kilise Osmaneli ilçe merkezindedir.

  Saat Kulesi

  Bilecik merkezinde İpek Yolu üzerinde seyahat edenlere zamanı bildirmek amacıyla dört cepheli olarak 1907 yılında II. Abdülhamit zamanında yapılmıştır. 2. Acil

  Bilecik İli Tarihi Yerleri Bilecigin Tarihi eserleri nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder