+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Osmanlı Döneminde Akyazı İlçesi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Osmanlı Döneminde Akyazı İlçesi Hakkında Bilgi
  Osmanlı Döneminde Akyazı İlçesi


  akyazi3.jpg
  Akyazı'nın Osmanlı yönetimine geçmesi konusunda çeşitli rivayetler olsa da genel kanı Osman Bey ve Orhan Gazi döneminde Osmanlılara geçtiğidir. Osman Gâzi, 1300 yılından îtibâren, Bizanslılara karşı gazâ mücâdelelerine girişince, yanında Akakoca, Samsa Çavuş, Aykut Alp ve Gâzi Abdurrahmân gibi silah arkadaşları ile Konur Alp bulunuyordu. Orhan Bey ise, daha babasının sağlığında askerî idâreyi eline aldığından, Karadeniz’e doğru olan mıntıkanın zaptına Konur Alp’i gönderdi.
  Konur Alp, Akyazı, Mudurnu ve sonradan kendi adı verilen Düzce taraflarındaki Konrapa’yı fethetti. Gâzi Abdurrahmân’la berâber Aydos’u aldı. Bursa’nın fethinde (1326) büyük kahramanlıklar gösterdi ve aynı yıl içinde vefât etti. Konur Alp’in vefâtından sonra, idâresindeki yerler birleştirilerek Şehzâde Murâd’ın emrine verildi.
  Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Selim ve Beyazıt zamanında başlayan taht kavgaları, Selim tarafını tutan kapıkulu ile Beyazıtın tutan tımarlı sipahiler arasında çıkan kanlı çatışmalar yöre halkı üzerine derin izler bırakmıştır. Yine bu bölgede çıkan suhte(softa) ayaklanmaları yüzünden Akyazı ve çevre halkı çok zarar görmüştür. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Ayyazı ilçesinin çok eskilere dayanan bir tarihi vardır Osmanlı döneminde yani yaklaşık 1300 lü yıllarda Osmanlıların savaş sonrasında ele geçirdikleri bir ilçedir.
+ Yorum Gönder


akyazı