+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda İbrani Medeniyeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İbrani Medeniyeti
  İbrani Medeniyeti  İbrani Medeniyeti Hakkında Bilgi


  MÖ. 1500'lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler Sami ırkındandırlar.
  * İlk tarihleri Hz. İbrahim ile başlar (Lut gölünün güneyinde, Kenan ülkesinde yaşıyorlardı. Hiksoslar'dan kaçarak Aşağı Mısıra yerleştiler.)
  * Hz. Musa zamanında II. Ramses ile yapılan mücadele sonucu kölelikten kurtuldular ve Sina yarımadasına yerleştiler.
  * Hz. Musa'dan sonra Filistin'i ele geçirdiler.
  * Hz. Davud (as) zamanında Kudüs ele geçirilerek düzenli ordularını ve devletlerini kurmuşlardır.
  * En güçlü dönemler Hz. SÜLEYMAN zamanıdır.
  * Hz. Süleymandan sonra İbrani Devleti İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İsrail devletine Asurlular, Yahudi(Yuda) devletine ise Babilliler son vermişlerdir. (MÖ 586) Ve Yahudileri Babil'e sürdüler.

  * Persler Yahudilerin ülkelerine dönmelerine izin verdiler.
  * Helenizm döneminde isyan eden Yahudiler siyasi haklarını kaybetmişler.
  * Romalılar Kudüs'ü tahrip ederek Yahudileri Filistin den sürmüşlerdir.
  * Dinleri Tek tanrılıdır. (Yahudilik=Musevilik). İlk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmidir. Kutsal kitapları TEVRAT 'dır.

  NOT: İbraniler Museviliği Milli bir din olarak kabul ettiklerinden bu din diğer kavimler arasında fazla yayılmamıştır.
  NOT: Dinlerinin etrafında milli bir birlik oluşturduklarından dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına rağmen birbirleriyle dayanışma içinde olmuşlardır.
  * II. Dünya Savaşı sonunda İngiltere ve Amerika'nın yardımıyla bugünkü Filistin'de İsrail devletini kurmuşlardır.
  * En önemli eserleri Kudüs'teki MESCİD-İ AKSA (Süleyman Mabedi)' dir.
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Sami kökenli olan İbranilerin merkezi Kudüs, ve dinleri musevi dinidir. Tanrıları Yahovadır ve kutsal kitapları Tevrattır.
+ Yorum Gönder