+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Asurlular siyasi tarih Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Asurlular siyasi tarih
  Asurlular siyasi tarihi


  Asurlular, Sami ırkına mensuptur.

  M.Ö. 2000′lerde Mezopotamya’ya geldiler.

  Başkentleri en önemli ticari merkezleri Asur kentiydi.

  Tüccar bir kavim olan Asurlular, en çok Anadolu’da ticaret yapmışlardır.

  Asurluların varlığına M.Ö. 612′de Medler, Babilliler ve İskitler tarafından son verildi. 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Asurlular eski çağda yaşamış ve Kuzey Irakta kurulmuş Dicle Nehri kıyısında bulunan küçük bir topluluktu. Ancak Doğu ve Batı arasında yaşanan küresel çatışmadan faydalanarak topraklarını genişletip İmparatorluk kurmuşlardır.
+ Yorum Gönder