+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Abbasilerin Yıkılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Abbasilerin Yıkılışı
  Abbasilerin
  ABBÂSİLER (M: 750-1258) Kuruluşu: Son Emevî Halîfesi Mervan’ın öldürülmesiyle Emevî devleti yıkılmıştı. Bu arada Ebû’l-Abbas’ın Irak’ta halîfeliğini îlân etmesiyle M: 750’de Abbâsî devleti kurulmuş oldu. Ebû’l-Abbas’ın halîfeliği Endülüs hariç bütün İslâm ülkelerinde kabul edildi.
  Coğrafyası: Irak’ta kuruldu. Başşehri Bağdat’tır. Hârun Reşid zamanı ise Abbâsîlerin en parlak devri olmuştur. İslâm orduları Hindistan’dan Atlas Okyanusu’na Kafkaslardan Orta Afrika’ya kadar fetihler yapmışlardı.


  Yıkılışı: Cengiz’in torunlarından Hülâgû M: 1258 senesinde (kuruluşundan 508 yıl sonra) İslâm memleketlerine saldırarak Bağdat’ı kuşattı. Dünyâ târihinin en büyük tahribâtını yapan Hülâgû 400.000’den fazla Müslüman’ı kılıçtan geçirdi. Mescidler ve medreseler yerle bir edildi. Milyonlarca dînî ve ilmî eserler yakılarak Dicle nehrine atıldı. Hülâgû’nun zulmünden kaçan 35. Abbâsi Halîfesi Zâhir’in oğullarından Ebu’l-Kâsım Ahmed Mısır’da halîfe tanındı. Nihâyet Yavuz Sultan Selim Hân’ın Mısır’ı fethetmesiyle son Abbasî halîfesi III. Mütevekkil kendi arzusuyla hilâfeti Yavuz Sultan Selim Hân’a teslim etti (M: 1517).


  Abbasiler Peygamber Efendimizin (a.s.m.) amcası Hazret-i Abbas’ın soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülâlesidir. Bu hanedana ilk atalarına nisbetle “Haşimiler” de denilmektedir. Bu dönemde Halife Mehdi İslâmiyet’i muhafaza ve sünneti ihya ederek siyaset alanında önemli icraatlar yapmıştır [12] [5].


  Abbasîler döneminde Mutezile Râfizî Cebrîye ve İslâmiyeti zedeleyen perde altında fesat komiteleri meydana gelmişti. Şeriat ve itikad noktasında ehemmiyetli sarsıntıların olduğu o dönemde Buhârî Müslim İmam-ı Âzam İmam-ı Şâfiî İmam-ı Mâlik İmam-ı Ahmed İbni Hanbel ve İmam-ı Gazâli ve Gavs-ı Âzam ve Cüneyd-i Bağdadî gibi pek çok İslâm büyüğü imdada yetişip o fitne-i diniyeyi mağlûp ettiler. O tarihten üç yüz sene sonraya kadar o galebe devam ile beraber perde altında yine o ehl-i dalâlet fırkaları siyaset yoluyla Hülâgu-Cengiz fitnesini Müslümanların başına getirdiler [12].
 2. Emine4747
  Devamlı Üye

  Ebul Abbas Hz. Muhammedin amcası oluyor. Moğolların Bağdatı istilası ve Mutasımın ölümü yüzünden Abbasi Devleti zayıflayıp yıkıldı. Emevi hanedanından sonra başa gelerek İslam Devletinin yönetimini ve halifeliğini elinde tutan hanedandır.
+ Yorum Gönder


abbasilerin yıkılışı,  abbasi devletinin yıkılışı,  1258 abbasilerin yıkılışı,  abbasilerin yikilisi,  abbasiler yıkılışı,  abbasi devletinin yıkılması