+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Endülüs Emevi Devletinin Avrupa Medeniyetine Katkıları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Endülüs Emevi Devletinin Avrupa Medeniyetine Katkıları
  Endülüs Emevi Devletinin Avrupa Medeniyetine Katkıları  * O devirde siyâsî iktisâdî ve fikrî üstünlüğün zirvesine ulaşıldı.
  * İslâm dîni İspanya’dan Avrupa’ya yayıldı.
  * Fas Kurtuba ve Gırnata Üniversiteleri kurulup Batıya ilim ve fen ışıkları saçıldı. Kurtuba 900’lü yıllarda Avrupa’nın en büyük bilim ve san’at merkezi haline geldi. Avrupa’daki şehirler tahta kulübelerden oluşurken 500 bin nüfuslu Kurtuba’da halk kanalizasyona sokaklarında ışıklandırma sistemlerine ve kamu hizmetinde 300 hamama sahipti.
  * Endülüs’te İslâm medeniyeti tarih felsefe fıkıh edebiyat astronomi coğrafya haritacılık matematik zooloji botanik kimya tıp mimarî ve musikide önemli gelişmeler sağladı.
  * Fen ve teknik Endülüs aracılığıyla dünyaya yayıldı.
  * İslâm san’atının ve estetiğinin örneklerini barındıran Gırnata şehrindeki El-Hamra Sarayı’nda devrin en büyük kütüphânesi kuruldu.
  * Kurtuba kütüphanelerindeki 600.000 el yazması eserler Batı âlimlerini ve aydın Kilise adamlarını Endülüs’e çekiyordu.
  * Müslümanlar; yerli insanları kibarlıkları ve zarif hayat tarzlarıyla etkilediler.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Endülüs Emevi Devleti Abbasilerin Emevi hanedanlığına son vermesi ile bu sülaleden gelen Abdurahmanın İspanyaya giderek bu ülkeyi kurmasıyla oluşmuştur. İspanya da İslam Hakimiyetini kurmuşlar ve sürekli Abbasilerle mücadele etmişlerdir.
+ Yorum Gönder


endülüs emevi devletinin avrupaya etkileri,  endülüs emevilerinin avrupaya etkileri,  endülüs emevilerinin bilim ve sanat alanında avrupa medeniyetine etkileri,  endülüs emevi devletinin avrupa medeniyetine katkıları,  endülüs emevilerin bilim ve sanat alanında avrupa medeniyetine etkileri,  endülüste kurulan devletler avrupa tarihini nasıl etkilemiştir