+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Afrika’ da Siyonizm Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Afrika’ da Siyonizm
  Afrika’ da Siyonizm


  İsrail, birkaç yıl içinde Afrika ülkeleriyle siyasal, kültürel,
  askeri ve ekonomik sağlam ilişkiler kurmayı başarmıştır. Böylece
  Afrikanın Kızıldeniz’e kadar uzanan bölümünü etkisi altına almıştır.

  Siyonizm, bütün ülkelerde sinsice çalışmakta ve özellikle devlet
  yöneticilerini ve aydınları elde etmeye uğraşmaktadır. Böylece bütün
  Afrika devletleriyle ilişkiye girmekte ve orada kurduğu örgütlerle
  sömürü ağını güçlendirmektedir. Bu duruma karşı çıkan Müslüman
  aydınları öldürmekten çekinmemektedir. Nitekim zengibar katliamında
  siyonizmin parmağı bulunmaktadır. Özellikle devrim sonucu kurulan
  Afrikalı devletler, hemen İsaril ile ilişkile geçmektedirler.
  İsrailin Afrakia’da etkinliğini artırmak için uyguladığı
  yöntemlerden bazıları da şunlardır;
  a) Afrikalı bakan ve yöneticileri sık sık ülkelerine davet
  etmektedirler.
  b) Hükümetlerin yapmayı arzuladıkları projeler için hizmet
  sunmaktadırlar.
  c) Afrika ülkelerinin milletvekilleri çoğu kez kısa süreli
  seyahat veya kurslar için İsrail’e çağrılmaktadır.
  Hadaratül İslam dergisine göre; “İsraili yaşatanın Afrikalı
  devletler olduğunu, Afrikalı devletin batılıların baskısıyla İsraile
  kapılarını açtığını ve İsarilin dünyada tanınmasını sağladıklarını,
  en önemlisi de Arapların İsrail etrafında kurmuş oldukları sedin
  kırılmasını sağladığını ve böylelikle İsarilin ayakta kalmasına
  neden olduğunu belirtmektedir. Tabiki İsrailin planını bozacak tek
  gücün İslam olduğun gördüğünden, bütün amaç ve enerjisini de islamı
  Afrikada yok etmektir. Ayrıca, kendisinin Asya ve Afrika dünyasının
  tarihi, coğrafi ve realite bakımından kopmaz bir parsçı olduğunu
  Afrikalı liderlerin kafasına yerleştirmek amacıyla özel yöntemler
  izletmedir. İsrail bunun için şu yöntemleri izlemiştir.
  a) Afrika ve Yahudi milletlerinin ruhi ve tarihi
  açıdan aynı tecrübeden geçtikleri fikrini pekiştirmektir.
  b) Tüm Afrika devletleriyle ilgili olarak İrsali’in
  vazgeçilmez parlak tecrübelere sahip olduğunu önemle vurgulamak…
  c) İsrail’in Afrikayla ilişkilerinde siyasal
  tutkulardan uzak olduğunu vurgulamak. Bu nokta İsrail için bir Pazar
  avantajı sağlamaktadır.
  d) Ortadoğuda Barışın gerçekleştirilmesinde Afrika’nın
  oynamakta olduğu rolün önemini vurgulamkatadır.
  İsrail 1968 yılına kadar toplam 38 olan Afrika devletlerinden 31
  tanesiyle diplomatik ilişkiler kurmuş, 29 tanesiylede ilişkiler
  elçilik düzeyindedir. Afrikada Yahudi azınlığın sayısı ise 1965
  yılına kadar 501.680 kişi civarındadır.
  İsrail, Afrikakada kendi yandaşları olan kişilerin
  iktidara gelmeleri için de kesenin ağzını sonuna kadar açmıştır.
  Nijerya’da batı yanlısı Duya Faimi Oulo’nun seçimi kazanması için
  5.000.000 cüneyhten fazla para harcamıştır.
  Kango’da Yahudiler güçlü şirketler kurmuşlar eğitim
  sektörüne de el atmışlardır. Kongo’daki Yahudiler tarafından
  hazırlanan bazı haritalarda İsrail devletinin sınırı Fırat’a kadar
  ulaşmaktadır. İsrail, Afrikalı devletlerinin ordusuna da el atmış ve
  bir çok subayın eğitimini üstlenmşitir. Ugandalı 15 Subay ve 5
  askeri polotu eğitmiş, Uganda ordusunun bir birliğinde İsrail’de
  eğitim görmüştür.
  Çad’da ise kurulduğundan beri, Cubhurbaşkanlığını
  sürekli gayri Müslimlere vermeye çalşımaktadır batılılar. Ayrıca 16
  bakanlıktan 8’i müslümanlar’a ve 8’i gayri Müslimlere aittir. Fakat
  bu Müslümanlara yapılmış bir haksızlıktır. Çünkü Müslüman nüfusu
  2000.000, Gayri Müslim nüfus ise 800.000’dir.
  1963 mart ayında İsrail elçisi Çad’a gelir. Çad’lı
  müslümalar öfke gösterisinde bulunurlar. Adalet bakanı, dışişleri
  bakanı ve baş yargıçla görüştüğünde kendisi soğuk karşılanır. Etesi
  gün cumhurbaşkanıyla görüşüp durumu anlatır. Cumhurbaşkanı onu
  teselli eder. Daha sonraki günlerde Cumhurbaşkanı, adalet ve
  dışişleri bakanları ile baş Yargıç ve bir çok önde gelen Müslüman
  aydını tutuklatır. Dışişleri ve baş Yargıç vatandaşlıktan çıkartılıp
  yurt dışına sürülür. Diğerleri ise 15 yıl hapis cezasına çarpıtılır.
  Ülke iyice karışmaya başlamıştır. Birçok Müslüman tutuklanıp idam
  edilir. Bu olay hala sürmekte ve günümüz Çad’daki huzursuzluğun
  nedeni olmaktadır. Son olarak Fransa’da 1987 yılında olaya karışmaya
  başlamıştır.
  İsrail, Eritreye 40 kadar subayını göndererek, Etyopya
  askerlerini gerilla savaşına karşı eğitmekte ve böylece Eritreli
  Müslümanlara karşı örgütlemektedir.
  1966 yılında Habeşistan hükümeti İsrail’e pamuk ekimi
  için 500.000 dönümlük araziyi hediye etmiştir. Eritre dağlarında ve
  nehir kıyısında bulunan bu son derece verimli arazi Müslümanlardan
  zorla alınmıştır. Arıca, İsrail’in koyunculuk ve arıcılık ile
  uğraşan bir şirketine de Eritre topraklarında 200.000 dönümlük bir
  arazi bağışlanmıştır. Bunu dışında İsrail, Eritre kıyılarında
  balıkçılık yapmakta ve bunun karşılığında da hiçbir gümrük veya
  ücret ödememektedir.
  Etyopya hükümeti 1967 Arap-İsrail savaşında İsrail’e
  15.000 baş sığından oluşan acil gıda yardımını gönderiyor. Amerika
  da 19 Haziran 1967 tarihli gazetelerdeki haberler “İsrail’in
  ortadoğuda muzaffer olması, Etyopya’nın ve diğer Afrika boynuzu
  ülkelerinin çekmekte oldukları bölgedeki batı ülkelerinin yardımı
  sağlamıştır
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Siyonizm, Filistinde Yahudiler için yeni bir devlet kurulması için destek veren siyasi bir harekettir. Onlara göre sözü edilen Filistin toprakları Tevratta ismi geçen ve Yahudilere ait olan toprakları geri almaktır.
+ Yorum Gönder