+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Mısır Uygarlığı ve Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mısır Uygarlığı ve Özellikleri
  Mısır Uygarlığı ve Özellikleri Hakkında Bilgi

  Kapalı bir bölge olduğu ve toplumun tutuculuğundan dolayı çevreden fazla etkilenmemişler, bu yüzden tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşan tek toplumdur.

  -Önceleri Nom (veya Nomos) denilen şehir devletleri vardır. Sonraları merkezi krallık gerçekleşmiştir.
  -Değişik hanedanlar yönetime hâkimdir.
  -Firavunlar Tanrı – Kral özelliği gösterirler. (Bu özelliklerinden dolayı hukuk sistemi gelişmemiştir.)
  -Çok tanrılı dinler görülür.
  -İlk vezirlik (kâtip) sistemi Mısırlılarda görülür.
  -Ahiret inancı kuvvetlidir. Bu nedenle mumyacılık ve anıt-mezar (piramit) yapımı gelişmiştir.
  -Tıp, eczacılık, kimya, matematik, geometri, takvim, hiyeroglif (resim yazısı) gelişmiştir.
  -M.Ö. 1280’de Hititler ile yaptıkları ve (bilgi yelpazesi) Suriye’yi paylaştıkları “Kadeş Antlaşması” bilinen ilk dostluk ve ittifak, aynı zamanda ilk yazılı antlaşmadır.
  -Keops, Kefren önemli piramitlerdir.

  MISIR UYGARLIĞI, ÖZELLİKLERİ -Mısır Medeniyeti, Nil nehrinin çevresinde kurulmuştur.
  -Etrafının çöllerle çevrili olması, diğer medeniyetlerle daha az etkileşmesine neden olmuştur.
  -Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inanmışlar ve bu nedenle diğer yaşamlarında kullanabilmek için bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır.
  -Mısır sanatı dini ağırlıklıdır.
  -Yeniden dirileceklerine inandıklarından cesetlerin bozulmamasına dikkat etmişler ve Mısırlılarda mumyacılık milli sanat haline gelmiştir.
  -Mumyacılık faaliyetleri insan vücudunun (bilgi yelpazesi) yakından tanınmasını ve Mısır’da tıp biliminin gelişmesini sağlamıştır.
  -Mısırlılar, resim yazısı denilen hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
  -Gök cisimlerini incelemek için rasathaneler kurmuşlar ve astronomide oldukça ilerlemişlerdir.
  -Bugün kullandığımız Miladi takvimin ilk düzenli şeklini Mısır medeniyeti oluşturmuştur.
  -Mısır ekonomisinin temelini tarım ürünlerinden sağlanan gelirler oluşturuyordu.
  -Mısır’da canlı bir ticaretin olduğu bilinmektedir.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Antik Çağda oluşan en büyük Medeniyetlerden biri olan Mısır Uygarlığı, Afrika da Nil Nehrinin çevresinde kurulmuştur. Bu Medeniyet şu anda Mısır ve çevresinde görülmektedir. Uygarlık Mısıra yayıldığı zaman Mısır Yukarı ve Aşağı Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştı ve iki bölgeyi de Firavun yönetmiştir.
+ Yorum Gönder