+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Gence Hanlığı Nedir Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Gence Hanlığı Nedir Hakkında Bilgi
  Gence Hanlığı

  İran hükümdarı Nadir Şah, 1735'te, Gence'yi ele geçirdi Nadir Şah'ın öldürülmesinden sonra, Gence de, diğer azerbaycan hanlıkları gibi İran toprağı olmaktan çıkarak, 1747'de bağımsızlığını ilan etti


  Ziyadoğulları Hanedanını kuran Kalaç Türklerinden Şahverdi Han, Gence'nin ilk hanı oldu Şia'nın Caferî koluna mensup olan Ziyadoğulları Hanedanı, Türkçe konuşuyordu 1781-83 yılları arasında Gence, Karabağ hanlarının eline geçtiyse de geri alındı

  On dokuzuncu yüzyılın başlarında Gürcistan'ı işgal eden Rusya, Gence ile birlikte bütün bağımsız azerbaycan hanlıkları için tehdit unsuru oldu Bu hanlıklar, büyük tehlikeye karşı aralarında birleşmeyi başaramadılar Rusya, bu sırada Dağıstan ve Kuzey Kafkasya'da bulunan hanlıklarla savaş halindeydi azerbaycan'daki coğrafî durum, Rusya'nın, Dağıstan'ı ve Kuzey Kafkasya'daki hanlıkları ele geçirmesini güçleştiriyordu

  Kafkasya'daki Rus orduları kumandanı general Sisyanov, 1803'te, Tiflis'ten hareket ederek Gence'yi kuşattı Gence Hanı Cevad Han, Ruslarla yaptığı, yenildiği ve devletini kaybettiği muharebede öldürüldü Oğlu ve veliahdı Hüseyin Han da, babası ile aynı günde Ruslar'ın top ateşi ile öldürüldü Cevad Hanın ve Hüseyin Hanın öldürülmesi üzerine, iki koldan şehre giren Ruslar, yağma yaparak, halkı öldürdüler Gence Hanlığını ortadan kaldırdılar Buranın adını da Çariçelerinin onuruna Elizabethpol olarak değiştirdiler (1804) Hüseyin Hanın kardeşi Uğurlu Han, bu tarihten 22 yıl sonra, Gence'yi Ruslardan geri alıp, 2 yıl Gence Hanlığı yaptı Fakat Ruslar, ülkeyi tekrar istila ederek Gence Hanlığını tamamen ortadan kaldırdılar Gence de, Türkmençay Antlaşmasıyla Rusya'ya ilhak edildi Komünist idare, Gence'ye, Kirovabad adını verdi
 2. Zahra
  Üye

  Azerbaycanın Gence Bölgesinde hüküm sürmüş olan Gence Hanlığı, İran Şahı tarafından ele geçirilmiş ancak Şah hayatını kaybedince Gence de Bağımsızlığını ilan etmiştir. Gence nin ilk Şahı Şahverdi Han olmuştur. Gence Hanlığı Rusların bu bölgeyi istila etmesinden sonra Yıkılmıştır.
+ Yorum Gönder