+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Ege ve Roma Uygarlıkları Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ege ve Roma Uygarlıkları Hakkında
  Ege ve Roma Uygarlıkları

  GİRİT MEDENİYETİ

  - Ege medeniyetinin temelli olmuştur.
  - MÖ 3 binde küçük devletler kurulduğu bilinmektedir.
  - MÖ 2 binde siyasi ve kültürel gelişme göstermiştir.
  - Adada en önemli saray Knosos sarayıdır.
  - Girit ile Mısır arasında ticaret gelişmiştir.
  - Girit’te iki yazı kullanılmış(A okunamamış, B okunmuş)
  - MÖ 2000 yılının ortalarında bu uygarlık yıkılmıştır.
  - Öldükten sonra hayata inanıyorlardı.  MİKEN(AKA) MEDENİYETİ

  - MÖ 2000-1200 yılları arasında Yunanistan’dan egemen olan siyasi topluluğun adıdır.
  - Girit’ten etkilenmişlerdir.
  - Milken şatosunda Miken uygarlığının özelliğini görmek mümkündür.
  - Dorlar MÖ 1200 Akadlara son verdiler.
  - İlk boğaz savaşı, Mikenlerle Truvalılar arasında olmuştur(Truva Savaşı).

  YUNAN(GREK) MEDENİYETİ

  - MÖ 1200′lerde Yunanistan’a gelen Dorlar, şehir devletleri kurarak bu uygarlığı meydana getirdiler.
  - Kurulan şehir devletleri içerisinde en önemlileri Isparta, Atina, Korint, Teba vs gibi şehirlerdir.
  - Şehir devletlerinin başında krallar, bunların etrafında da aristokratlar sınıfı meydana geldi.
  - MÖ 7 ve 6 yy. Aristokratlar (asiller), kralı devirerek idareyi ele geçirdiler(Asiller yönetimi).
  - Yönetimden memnun olmayan orta sınıflar ilk halde birleşerek Aristokratları iktidardan uzaklaştırdı. Böylece Tiranlıklar oluştu. Yeni kanunlar yapıldı. Halk bir takım haklar elde etti.
  - Halk ve asiller birleşerek diktatörleşen Tiranlığı yıktılar.
  - Bunun sonunda halkın katıldığı demokratik meclisler kuruldu.
  - Tiranlıklar ilk defa İyonya’da görülmüştür.
  - Ortasınıf (tüccar, sanayici, gemici, sanatkarlar)àticari hayatın canlanması ile meydana geldi.
  - Yunanistan da şehir devleti (polisinin) amacı halkın (yurttaşın) mutluluğunu sağlamaktır.
  - İlk çağın en demokratik devletleri eski Yunanistan şehir devletleridir.
  - Isparta da 3 sınıf :Ispartalılar, Periyekler (dağlardaki Akalar), İlotlar (boyunduruk altındaki halk)
  - Atina: üç sınıf- Soylular-küçük toprak sahipleri (köylüler), köleler vardı
  - Isparta’yı yaşlılar meclisi, Atina’yı ise Arhonlar (9 kişiden oluşur) yönetiyordu.
  - MÖ önce 490 yılında Pers-Yunan savaşlarında maratonda Yunanlılar Persleri bozguna uğrattı.
  - Atina Isparta rekabeti 27 yıl devam eden Peloponnes savaşlarına neden oldu. Isparta üstün geldi.
  - İskender’in Yunanistan’ı ele geçirmesiyle İskender medeniyeti başladı.

  İSKENDER İMPARATORLUĞU(MÖ 7.yy-323)  - II. Filip Helen birliğini kurdu. Ölünce yerine oğlu İskender geçti.
  - Büyük İskender Biğa Çayı ve Dörtyol yakınlarında Persleri iki defa yendi.
  - MÖ 332-331′de Suriye ve Filistin’i ele geçirdi. Mısıra girdi. İskenderiye şehrini kurdu.
  - MÖ 331′de Pers ordusunu 3.kez yendi. Hindistan’a kadar ilerledi.
  - Ordusundaki isteksizlik nedeniyle, Arabistan yapacağı sefere hazırlık için Babile döndü. Ancak hastalanarak öldü(323).
  - İskender’in ölümüyle İmparatorluk dağıldı. Yeni devletler kuruldu:
  - Mısır’da: – Ptolemeler Krallığı (MÖ 321-30)
  - Trakya ve Batı Anadolu’dan Hindistan’a kadar: -Selevkoslar Krallığı(321-64)
  - Makedonya da: – Antigonitler Krallığı: Milli bir devlettir.(MÖ 279-16)
  - Selevkos’un ölümü üzerine Anadolu’da yerel krallıklar kuruldu:
  - Bitinya KrallığıàKuzey Batı Anadolu’da.
  - Pontus KrallığıàKaratenizin güney kıyılarında.
  - Kapadokya Krallığı: Orta Anadolu’da.
  - Bergama Krallığı: Bergama merkez olmak üzere Millet ve Efes’te (Batı Anadolu)
  Bergama ve Bitinya Krallıkları: Yunan uygarlığının
  Pontus Devleti: Doğu uygarlığının temsilcisi oldu.
  - Bergama bu dönemde önemli bir kültür merkezi oldu (Zeus Tapınağı, Asklepedio Sağlık Merkezi, 200 bin ciltlik kütüphane kuruldu)
  - Bergama’nın kendi adıyla anılan Parşömen kağıdı icad edilerek ihraç edildi.
  - İskender İmparatorluğu zamanında: İskenderiye, Rodos, Bergama, Efes, Antakya gibi şehirler ticaret şehri oldular.
  - Bu dönemde bilimsel alanda gelişmeler oldu:

  - İskenderiye de Bilimler Akademisi kuruldu.
  - Dünyanın çevresi doğru hesaplandı.
  - Arşimed: Dünyanın kendi ekseni ve güneşin çevresinde dolaştığını ileri sürdü.
  - Tıpta ileri gidildi. Kalp, kan ve damar arsındaki ilişki tespit edildi.
  - İskenderiyeli coğrafyacı Eratostanes: Dünyanın çevresini hesapladı.
  - Batlamyus: Coğrafya Kılavuzu adlı eseriyle İslam Coğrafyacılarını etkiledi.
  - Helenistik uygarlık: İslam uygarlığını etkilemiştir.

  ROMA UYGARLIĞI

  - Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir.
  - MÖ 3.yy’da İtalya’da siyasi birliği sağlayan Latinler tarafından kuruldu.
  - Roma şehri, efsaneye göre MÖ 753 yılında Romulus tarafından kurulmuştur. Böylece krallık devri başlamıştır. MÖ 508 yılında son kralın kovulmasıyla Cumhuriyet devri başlamıştır.
  - Cumhuriyet döneminde fetih hareketleri başladı.
  - Romalılar, Kartaca’yı ele geçirebilmek için yaptıkları savaşların ikincisinde, Kartacalılar, filleriyle birlikte İtalya’ya girdiler. Kartaca Savaşlarının üçüncü safhasında Romalılar galip geldiler ve Kuzey Afrika’yı ele geçirdiler. (Bu savaşlar Üç safhada olmuştur:
  - MÖ 264-241 / 218-201 / 149-146 )
  - Sırasıyla İspanya, Yunanistan, Anadolu ve cumhuriyetin sonlarına doğru ise Mısır Roma topraklarına katıldı.
  - Sezar’ın öldürülmesinden sonra İmparatorluk devri başladı(MÖ.27)
 2. Acil

  Ege ve Roma Uygarlıkları Hakkında isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder