+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda İzeddin 1. Mesut Dönemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İzeddin 1. Mesut Dönemi
  İzeddin 1. Mesut Dönemi Hakkında Bilgi

  1 . Mesut.jpg

  1 . Mesut taht' a geçtiği sırada Bizanslılarda da taht değişimi oluyordu . Bizanslıların başına Ioannes imparator geçti . Kılıç Arslan zamanında güçlenen Danişmentliler Anadolu Selçuklularını himayesi altına aldı . 1142 zamanında Danişmentliler arasında taht kavgaları başladı . Ve bunları fırsat bilen I . Mesut hem himayeden kurtuldu hem de sınırlarını genişletti . Ankara'yı Çankırı'yı daha sonra Elbistan bölgesini topraklarına kattı . Böylece Anadolu'da ki üstünlük Danişmentlilerden Selçuklulara geçti . Selçukluların giderek güçlenmesi Bizanslıları endişe altına itti ve A . Selçukluklarını Anadolu'dan atmak istedi . Bundan dolayı Konya'ya doğru yola çıktı . Bizans Ordusunu sürekli takip eden Selçuklu Ordusu Akşehir'de vuku bulan savaşta imparator Manuel ayağından vurulmasına karşın , Selçuklu ordusu geri çekilmek zorunda kaldı . Ve Selçukluların geri çekilmesiyle Rumlar Türkleri tahrip ederek Konya şehrine giderek yaklaştılar . Bu sırada Konya üzerine Bizans ordusunun yürüdüğünü duyan I . Mesut Aksaray'a gelip hazırlıklarını yaptıktan sonra Konya üzerinde karşılaştılar . Birkaç ay süren savaşta Selçuklular Bizans ordusunu yıpratmışlardı ama yenememişlerdi ve bundan dolayı Konya'yı alamayacağına karar veren www.alasayvan.net/ Manuel çareyi İstanbul'a geri dönmekte buldu . I . Mesut 2 . Haçlıları Eskişehir yakınlarında yendi . ( 1147 ) . Bu savaşta Selçuklular bir çok ganimet elde etti ve daha sonra kalelerine çekildiler . Daha sonra 1149'da Haçlıların elinde bulunan Maraş'ı 1151 , 'de Behisni , Keysun , Antep , ve Raban'ı zapt etti . Bütün Danişmentli kollarını himayesi altına altı ve Kilikia;'da ki Ermeniler üzerine 2 sefer düzenledi ( 1153 , 1154 ) . Sultan Mesut veba hastalığından dolayı öldü ve sultanlık görevini II . Kılıç Arslan'a bıraktı . . Sultan Kayseri'yi damadı Danismendli Zünnûn'a Sivas ve Amasya'yı da diğer damadı Yagibasan'a vermiş , onların da bu bölgelerde Sultan II . Kılıç Arslan'a tabi olarak hüküm sürmelerini istemişti . 2. Ömer
  Devamlı Üye

  I. Mesut (1116-1155)

  I. Kılıç Arslan'ın ölümünden sonra yerine geçmesi beklenen Şahinşah, Büyük Selçuklu başkentine götürülmüştür. Böylece Anadolu Selçuklu tahtı bir dönem boş kalmıştır. Anadolu'ya gelen Mesut, 1116 yılında Konya'da tahta çıkınca bozulan düzen yeniden sağlanmıştır. Sultan I. Mesut Anadolu Selçuklu Devleti'ni yok olmaktan kurtarmıştır.
  II. Haçlı seferi sırasında devletin zarar görmemesini sağlayan I. Mesut, Malatya ve Sivas dolaylarını Danişmendlilerden almıştır. Bayındırlık ve imar faaliyetlerine de önem veren I. Mesut zamanında, Anadolu'daki Rumların Selçuklu hâkimiyetine gönüllü olarak girmeleri dikkat çekicidir.
+ Yorum Gönder


1.mesut dönemi,  1. mesut dönemi,  1. mesud dönemi,  1.mesud dönemi,  1.MESUT DÖNEMİ