+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Çeçenistan hakkında tarihi ve genel bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çeçenistan hakkında tarihi ve genel bilgiler
  Çeçenistan hakkında tarihi ve genel bilgiler

  Çeçenistan hakkında tarihi bilgiler

  Çeçenistan hakkında tarihi ve genel bilgiler.gif


  Yüzölçümü : 19.200 Km2
  Nüfusu : 1.350.000
  Başkenti : Grozni Coğrafi ve Demografik Durum
  Bugünkü Çeçenistan, 19.300 kilometre kare yüzölçümü, 1.450.00 nüfusu (1 Kasım 1991) olan bir ülke olup, kuzey ve doğuda Dağıstan, batıda İnguş Cumhuriyeti ve Kuzey Osetya, güneyinde ise Azerbaycan ile çevrilidir. Oysa, tarihi olarak Çeçenistan adı, Ruslar tarafında Kuzey Kafkasya'da doğuda Sulak nehri, batıda Yukarı Sunca (Sunja) ve kuzeyde Aşağı Sunca ile Terek nehri arasında kalan alana verilirken, ülkenin güney sınırları Dağıstanlı Andiler ve Avarlar ile Tuşenlerin ve Kevsuların yaşadığı bölgelere kadar uzanmaktaydı. Yine Rus kaynaklarına göre, dağlık ve ormanlık bir bölgeden olan Çeçenistan'ın doğusu Büyük Çeçenistan ve batısı ise Aşağı Çeçenistan adını alırken her iki bölgeyi Argun nehri birbirinden ayırmaktadır.


  Bununla beraber, Osmanlı devlet adamı, hukukçusu ve tarihçisi olan Ahmed Cevdet Paşa Kuzey Kafkasya'nın doğusunda kalan bölgenin Dağıstan olup Dak kavminden bazı kabileler yaşadığından dolayı bu adı aldığını yazmaktadır. Cevdet Paşa'nın tasnifine göre, adı zikredilmemekle beraber, Çeçenlerin Dağıstan'ın orta ve kuzey bölgelerinde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Orta ve Doğu Kafkas kavimlerinden Çeçenler kendilerini Nahçi veya Veynak/Vuynak (halkımız anlamında) olarak adlandırırken komşuları Osetler "Çançan" ve "Makalun", Kabartaylar "Şanşan", Kumuklar "Miniçi", Avarlar "Çeçen", Tatarlar "Masaget" derlerdi. Ayrıca, Çeçen adının ilk önce Javçen iken daha sonra Jou; Juan ve Cucen şekillerinde söylenerek Çeçen haline geldiğini ifade etmektedir.
  Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) öncesinde Çeçenlerin çoğunluğu Çarlık Rusya'nın Kuzey Kafkasya Genel Valiliği'ne bağlı Tersky Vilayeti sınırları içinde yaşarken Sovyet Devrimi'nden sonra 1926'da yapılan nüfus sayımında, Çeçen Muhtar Oblastı (Eyaleti)'nda Çeçenlerin nüfusu 244.000 idi ve bu sayı, eyaletin genel nüfusunun % 34.3'ünü meydana getirmekteydi. Ne var ki, 1959 sayımında Çeçen-İnguş Muhtar Cumhuriyetinde yaşayan Çeçenlerin nüfusu 244.000 olarak kalmıştı. Bunun sebebi, Çeçenlerin Orta Asya'ya (Kazakistan'a) sürülmesiydi ve henüz sürgüne gidenler de dönmemişti.Bundan tam 20 yıl sonra (1979) yapılan nüfus sayımında Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyetinde yaşayan Çeçenlerin nüfusu 611.405 idi.
 2. Acil

  Çeçenistan hakkında tarihi ve genel bilgiler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder