+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Habsburg Hanedanı - Habsburglar Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Habsburg Hanedanı - Habsburglar Kimdir
  Habsburg Hanedanı - Habsburglar Kimdir

  Habsburg Hanedanı - Habsburglar Hakkında Bilgi

  habsburglar.jpg

  15. yüzyıldan başlayarak I. Dünya Savaşı'nın (191418) sonunda AvusturyaMacaristan İmparatorluğumun parçalanmasına kadar, yaklaşık 500 yıl Avrupa'da hüküm süren krallık ailesidir.
  Ailenin ilk topraklan bugünkü Kuzey İsviçre'yi ve Fransa'nın Alcase bölgesini içeriyordu. Habsburg hanedanından Rudolf, 1273'te I. Rudolf adıyla Alman kralı seçildi. I. Rudolf un 1282'de Avusturya topraklarını oğullan Albrecht ve Rudolf a (sonradan Avusturya Steiermark Dükü II. Rudolf) bağışlamasıyla hanedanın Avusturya'daki temelleri atılmış oldu.
  1452'de Rudolf un torunlanndan III. Friedrich Kutsal RomaGermen imparatoru olarak taç giydi. Kutsal RomaGermen İmparatorluğu 1806'da sona erene kadar, imparatorluk kısa bir süre dışında hep Habsburglar'ın elinde kaldı.
  Habsburg hanedanı 15. yüzyıl sonlannda ve 16. yüzyıl başlannda yapılan bir dizi evlilikle Hollanda, İspanya, Napoli, Sicilya, Sardinya, Milano, Bohemya ve Macaristan topraklanyla Amerika ve Asya'daki İspanyol sömürgelerini imparatorluk topraklanna ekledi.
  Büyüyen imparatorluk topraklarının yönetimi güçleşince Hollanda, İspanya ve İtalya' daki topraklar ile sömürgelerin yönetimi 1519'da Kutsal RomaGermen imparatoru olan Şarlken'e (V. Kari), Avusturya, Bohemya ve Macaristan ise, küçük kardeşi Ferdinand'a (sonradan İmparator I. Ferdinand) bırakıldı (bak. Kutsal RomaGermen İmparatorluğu).
  Tek bir devlet içinde çeşitli uluslan bir arada yönetmek Habsburglar'ın temel sorunuydu.
  19. yüzyıl sonlanna doğru, bağımsızlıklannı kazanmak isteyen Macarlar, Slavlar, İtalyanlar ve öteki halklar arasında huzursuzluklar başladı. 1914'te veliaht Franz Ferdinand BosnaHersek'e yaptığı bir ziyaret sırasında Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. Ardından İmparator Franz Joseph'in Sırbistan'a savaş açmasıyla I. Dünya Savaşı başladı. 1916'da İmparator Franz Joseph'in ölümü üzerine çeşitli uluslann bağımsızlık mücadeleleri daha da güçlendi. İmparator I. Kari AvusturyaMacaristan İmparatorluğu 1918'de sona erene kadar yönetimde kaldı (bak. Avusturya İmparatorluğu).
 2. Acil

  Habsburg Hanedanı - Habsburglar Kimdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


habsburg hanedanı kimlerden oluşur,  habsburglar kimdir,  habsburglar kimlerdir,  habsburg hanedanı hakkında bilgi,  habsburg hanedanı,  habsburg hanedanlığının yıkılışı