+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Putperest Moğollar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Putperest Moğollar
  Putperest Moğollar

  Putperest Moğollar Hakkıdna Bilgi

  putperest-mo-ollar.jpg

  İslâm dünyası; ardı ardına gerçekleşen haçlı saldırılarıyla boğuşurken, birden doğudan batıya doğru hızla yayılan Moğol İstîlâlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Daha önce tarih sahnesinde önemli bir rolü görülmeyen göçebe Moğol boyları, 1206 yıllarından itibaren Cengiz www.alasayvan.net/ Han idaresinde güçlü bir birliktelik oluşturdular.
  Eski dünyanın demirden ırkı Moğollar; kısa bir süre içinde Asya’nın doğusunu, Kuzey Çin’in büyük bir bölümünü hâkimiyet altına alarak müslüman Türklerin hâkimiyeti altındaki Türkistan ve Hârizm bölgesine girdiler. Bu bölgede kendilerini tahkim ettikten sonra İran’a doğru sarkarak büyük-küçük demeden İslâm şehirlerini yerle bir eden amansız bir saldırı başlattılar.


  Jean Paul ROUX’un «Türklerin dağlı ve ilkel boyları» olarak tanımladığı putperest Moğollar; inanılması güç bir acımasızlık örneği göstererek geçtikleri her yerde yakma, yıkma ve yok etme dışında hiçbir yöntem uygulamıyorlardı. Tarihin tanıdığı az sayıdaki askerî dehâlardan biri olan www.alasayvan.net/ Cengiz; ölüm makinesi hâline getirdiği demir miğferli atlı birliklerden oluşan yıldırım ordularıyla, İslâm dünyasını bir baştan bir başa çiğniyor, önüne çıkan bütün mamur şehirleri harabeye çeviriyordu. Cengiz Han’ın başlattığı ve hanedanının devam ettirdiği bu kanlı süreç, öncelikle Moğolistan’dan Azerbaycan ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan İslâm memleketlerinde çok acıklı manzaraların yaşanmasına sebep oldu. Nitekim büyük tarihçi İbn-i Esîr, Moğol vahşetini kitabına şu cümlelerle kaydetmiştir
 2. Acil

  Putperest Moğollar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder