+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Porselenin dünya ekonomisindeki yeri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Porselenin dünya ekonomisindeki yeri
  Porselenin dünya ekonomisindeki yeri

  Porselenin dünya ekonomisindeki yeri hakkında bilgi

  Ülkeler ekonomik kalkınmalarını sağlayabilmek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan ticareti serbestleştirme çabaları ve küreselleşme süreci ile birlikte artan rekabet ortamında dünya kaynaklarından en iyi şekilde faydalanabilmek ve dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmek amacıyla çeşitli ekonomik politikaları uygulamaya koymaktadırlar. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ekonomisinde oluşturulan ve geliştirilen yeni ekonomik düzen dünya ticaretinin liberalleştirilmesi yönünde çalışmaları içermiştir (GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması) ve Uruguay Turu ile daha sonra GATT’ın yerini alan WTO (Dünya Ticaret Örgütü)). Bu çalışmaların gerçekleştirilmesindeki ana amaç; dünya

  dünya ekonomisi.jpg
  kaynaklarını daha uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayarak dünyanın refah düzeyini yükseltmektir. Bu küresel ekonomik ortamda GATT ve WTO’nun da oluşturmuş oldukları kurallar dahilinde artan küresel rekabet, ülkeleri kalkınmalarını ve gelişmişlik düzeylerini artırarak bu küresel rekabet ortamında rekabet güçlerini diğer ülkeler ve iktisadi oluşumlar karşısında artıracak çeşitli iktisadi işbirlikleri meydana getirmeye ve bir takım ulusal politikalar uygulamaya yöneltmiştir. Özellikle 1974 ve 1980’deki dünya petrol krizleri ile, sanayileşmiş ülkeler hem sanayileşmekte olan ülkelere ve hem de birbirlerine karşı teşvik ve koruma sistemleri tanımına uygun önlemler almışlar ve böylece koruma teşvik kavramlarının temel mantığına uymayan çok karmaşık bir teşvik dönemine girilmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sanayinin oluşturulması ve yapılandırılmasında oldukça önemli bir yere sahip olan yeni kurulan sanayileri desteklemek için uygulanan teşvik önlemleri geçici olmamış, bu sanayiler güçlendikten sonra da teşvik ve koruma önlemleri devam etmiştir ve bu uygulamalar için, istihdamın artırılması ve korunması gerekçe olmuştur. Geçmişte yaşanan krizler nedeniyle (özellikle petrol krizleri) ülkeler enerji tasarrufunu sağlayan yatırım ve projelere de teşvik verme yoluna gitmişlerdir. Rekabet gücünü artırıcı bu politikalardan biri de çeşitli devlet tarafından uygulanan
 2. Acil

  Porselenin dünya ekonomisindeki yeri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder