+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Ihtilâlden önce Fransa’da nüfus artışı ne durumdaydı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ihtilâlden önce Fransa’da nüfus artışı ne durumdaydı
  Ihtilâlden önce Fransa’da nüfus artışı ne durumdaydı?

  Ihtilâlden önce Fransa’da nüfus artışı nasıl bir durumdaydı?

  Fransa’da onsekizinci yüzyılda, özellikle 1740 yılından sonra nüfus hızla artmaya baĢlamıĢtır. Bu artışın bir özelliği de uzun bir durgunluk döneminden sonra birdenbire ortaya çıkmış olmasıdır.
  Ihtilâlden önce ülkenin nüfusu 25 milyondur. Aynı dönemde Ingiltere’nin nüfusu 9 milyon, Ispanya’nınki ise 10,5 milyondur. Fransa’da nüfus artıĢı % 40 civarındadır. 1778 yılından sonra ise ölüm oranı düĢmektedir. Her yerde olduğu gibi doğumlar, aristokrasiyi değil, daha çok onun karĢısında olan sınıfları kalabalıklaĢtırıyordu.

  fransiz-ihtilali.jpg

  Soboul’a göre, onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında görülen bu nüfus artıĢında gıdasızlık, açlık ve salgın hastalıklara yol açan büyük bunalımların ortadan kalkması önemli bir etken olmuĢtur, öte yandan nüfus artıĢı köyleri değil, kentlerin nüfusunu kalabalıklaĢtırıyordu. 1789 yılında nüfusu 10.000′in üstünde 60 kent vardı. Nüfusu 2.000′in üstünde olan bölgeleri de kent sayacak olursak, kentlerin nüfusu genel nüfusa oranla %16′yı geçiyordu. Bu nüfus artıĢı tarım ürünleri talebini fazlalaĢtırıyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyordu.
 2. Acil

  Ihtilâlden önce Fransa’da nüfus artışı ne durumdaydı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


fransız ihtilali,  1789 fransız ihtilali,  FRANSIZ İHTİLALİ,  fransız devrimi