+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Frigyalıların Özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Frigyalıların Özellikleri Nelerdir

  Frigyalıların Özellikleri Hakkında Bilgi


  - Hint –Avrupa kavimlerinden olup Trakya üzerinden boğazlar yoluyla Anadolu’ya gelip yerleşmişlerdir.

  - Başkentleri Ankara yakınlarındaki Gordion şehridir.

  - En güçlü dönemleri Kral Midas zamanında yaşamışlar ve bu dönemde Orta ve Güneydoğu Anadolu ‘ya egemen olmuşlardır.

  Frigya5.jpg
  - Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan Frigyalılar tarımı korumak için sert kanunlar yapmışlardır.(Öküz öldürmek veya saban kırmanın cezası ölümdür)

  - Ticaretle uğraşmışlar bunun sonucu olarak kral yolunu kullanmışlardır.

  - Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.En önemli tanrıları Kibele’dir.

  - Hayvancılığa bağlı dokumacılıkta ilerlemişlerdir.Tapetes adı verilen halı ve kilimler dokumuşlardır.

  - Fenike alfabesini kullanışlardır.Ayrıca kayna hikayeleri anlatım geleneği (fabl) ilk kez Frigyalılarda görülür.

  - Günümüze kalan en önemli eserleri Kral Midas’ın mezarıdır.

  - M.Ö VII. y.y. da Kimmerler tarafından yıkılmış ,daha sonra Lidyalılar’ın egemenliğine girmişlerdir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Frigyalıların Eserleri

  Frigler dünyada maden işçiliğindeki en ileri uygarlıklardan olma özelliği taşımaktaydı. Kaya ve taşı işleyerek çeşitli malzemeler yapmaktaydılar. Friglerin maden işlemesinde ne kadar ileri gittiği zamanında yapılan kazılarda ortaya çıkmış kalelerden anlaşılmaktadır.

  Çok özenli şekilde yapılmış kalelerde dörtgen biçiminde evler bulunmaktaydı ve bu evler taş ve tahta yapılarla desteklenmişti ve kerpiçlerle desteklenmişti. Çatılar süslü toprak levhalarla kaplanmıştı. Bu eserlere Pazarlı ve Gordion bölgesinde burada görülen eserlerden yola çıkılarak Frigyalıların sanat ve yapılanmada ne kadar ileri gittiğini anlayabilmekteyiz.

  Kayalıkların üzerine, çoğu durumlarda direk bulunan binaların cephelerini oluşturmuşlardı. Üstlerinde geometri ve hayvan motifleri bulunan kayaların Frigyalıların parlak döneminde yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ancak bu yapılar mezar mı değil mi konusu henüz bir netlik kazanmamıştır. Arka taraflarında mezar odaları biçiminde hücreler bulunan bazı bölümlerin kabir olduğu düşünülmektedir.

  Friglerin yaptığı sanat eserleri tüm dünyada yankı uyandırmıştır ve Helen’li ustalar tarafından taklitleri yapılmıştır. Ayrıca Friglerin yaptığı müzikler de Helenliler tarafından taklit edilmiştir

+ Yorum Gönder


frigyalıların özellikleri,  tapetes adı verilen halı ve kilim dokumuşlardır