+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Çin medeniyeti hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Çin medeniyeti hakkında bilgi
  Çin medeniyeti hakkında bilgi

  Çin medeniyeti hakkında genel bilgi

  Çin medeniyeti hakkında bilgi2.jpg.

  1. Çin Medeniyeti
  Çin, Güney Doğu Asya’da yer alan ve 2500 yıldan beri büyük devlet olma vasfını koruyan çok geniş bir devlettir.

  Kuruluş ve Siyasî Tarih
  Klasik Çin tarihçilerine göre, ülkeyi ,
  yöneten ilk haneden olarak Hya ve Şang sülâleleri bilinmektedir (M.ö. 1450-1050). Şanglardan sonra tarih sırasıyla Çin’in hâkimiyetine Türk asıllı olup Çinlileşmiş (Chou) Covlar (M.Ö 1050-249), daha sonra Çin sülâlesi (M.ö. 249-206) hâkim oldu. Buna rağmen Çin’in yönetim, ordu ve kültüründe, Türk devletlerinin ve özellikle Hun Dcvlcti’nin tesiri görülür.

  Türk dünyasıyla olan ilişkileri sonucu Şensi ve Kansu’da bulunan Türk kültürü bunun kanıtıdır. İslâmiyet öncesi Türk devletinin en büyük mücadelesi Çin Devleti ile olmuştur. Bu dönemde kuzeydeki bozkırlarda hâkimiyet kuran atlı Hun Türklerinin akınlarını durdurmak için Çinliler, Çin Seddi’nin yapımına başladılar.

  Devlet Yönetimi
  Çin Devleti’ni, art arda yönetimi,
  ele geçiren sülâleler yönetmişlerdir. Ancak M.ö. III. bin yılın başlarından itibaren devletin yönetimini ele geçiren güçlü imparatorlar, feodal prensler ve derebeylere hâkimiyetlerini kabul ettirmiş, birlik ve beraberliği sağlamış ve Çin Imparatorluğu’nun temellerini kurmuşlardır.

  Çin’de 22 hanedan saltanat sürmüştür. Bunların belli başlıları ilk hanedan olan “Asilar, Sanglar, Tanglar, Sunglar, Yuonlar, Mingler ve Mançular” dir. Bu hanedanlardan 1766-1122 yıllan arasında hüküm süren Şang hanedanının Türk asıllı olduğu ve Türkçe konuştukları ilim adamlarınca iddia edilmiştir.

  Çin’de halk iki sınıfa ayrılmıştı. Her hakka sahip olan köylüler ile hürriyeti olmayan köylülerdi.

  Çin Kültür ve Medeniyetinin Kuruluş Esasları
  Çok eski çağlardan beri Çin’de insan,
  faaliyetinin izlerine rasüanmıştır. Çin’in Pa-leolitik çağlardaki gelişmesine dair bilgi olmamasına karşı Neolitik çağda yapılmış gri renkte kaba yapılı çanak çömlekler ile bu çağın sonlarında “Yong-Şao” diye adlandırılan bir kültür ortaya çıkarılmıştır. Bu kültürün;

  Birinci safhasında, çömlekçi çarkı ile yapılmış şişkin karınlı, uzun boyunlu, toprak mamuller ile ustaca işlenmiş vazolar ve süs eşyaları yapılmıştır.

  İkinci sahasında, armut biçimli, ağzı yayvan, kısa boyunlu küpler, kırmızı siyahlı dörtgenler, damalar ve kıvrımlarla süslenmiştir.

  Üçüncü safhasında, geniş ağızlı, uzun boyunlu yüksek küpler, üzerleri koyu kahverengi ve siyah üçgenler ve çift kıvrımlarla süslenmiştir.

  Dördüncü safhasında, bronzların habercisi olan tornada yapılmış,
  yüzleri cilalanmış çömlekler görülür.

  Bundan sonra silâhlar, bronz kaplar, beyaz mermer ve yeşim taşından heykelcikler yapılmış ve cenk arabaları kullanılmağa başlanmıştır.

  Çin kültür ve medeniyetinin temelinde Türk, Moğol, Tibet ve Tunguz gibi Çin’e komşu olmuş kavimlerin etkileri görülür, özellikle Türk asıllı Cov (Chou) hanedanı döneminde başlayan Çin medeniyeti daha sonraki yüzyıllarda bütün ülkeye yayılmıştır.
 2. Ziyaretçi

  İlk medeniyetlerde 3. sırada yer alır

  1. Kuzey Afrika’da (Mısır)

  2. Anadolu Yarımadasında (Akdeniz Uygarlıkları)

  3. Asya Kıtasında (Hindistan, Çin, Mezopotamya)

  4. Orta Amerika’da (Aztek, Maya)

  5. Güney Amerika’da (İnka)kurulmuştur.

  Bu uygarlıklar verimli tarım alanlarının ortasında ulaşım bakımından elverişli pazar yerleri olarak ortaya çıkmışlardır. Birçoğunun kurulumunda temel geçim kaynağı tarımsal faaliyetler olduğu için önemli su kaynaklarının(akarsular) etkisi vardır.
+ Yorum Gönder


çin uygarlığı hakkında bilgi,  çin medeniyeti hakkında bilgi,  çin uygarlığı hakkında kısa bilgi,  çin medeniyeti,  çin uygarlığı,  çin uygarlığı kısa bilgi