+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Atatürk Parkı'ndaki Kuvayi Milliye anıtının sırları hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Atatürk Parkı'ndaki Kuvayi Milliye anıtının sırları hakkında bilgi
  Atatürk parkı'ndaki kuvayi milliye anıtının sırları hakkında bilgi

  Atatürk parkı'ndaki kuvayi milliye anıtının sırları hakkında genel bilgi

  Milliye anıtının sırları nelerdir
  Karboğazında Fransız taburununun
  yenilgiye uğratılarak teslim alınmasın,da önemli hizmetleri olan Gülekli Haticenin başarısı Erkek Lisesi resim öğretmeni Coşkun Güven tarafından resmi çizildi. Anıtta yer alacak heykellerin yapılmasına karar verildi. Atatürk’ün de onaylaması üzerine heykeltıraş Hadi Barın Adana’ya Atatürk anıtının yapımını başardı.
  -1930’lu yılların ortasında Adanaz şehir merkezinde kurulan Ataütürk parkı içine yerleştirilen kuvayı milliye anıtındaki kahraman Türk kadını görüntüsü, Gülekli Hatice hatırlatır.

  KARA FATMA’NIN İZİNDEN GİDEN ÇUKUROVALI KAHRAMANLAR
  Osmanlı ordusu Arabistan ve arkasından Filistin, Şam, Halep cephelerinde ,
  peş peşe yenilgiler alır, bozgun yaşanırken büyük savaşta yenilginin sonucu olarak Mondros Mütarekesini imzalamıştı, 30 Ekim 1918 tarihinde. Galip devletler adına İngiltere ve Fransa, Mondros anlaşması maddeleri içinde Toros tünellerinin denetim altına alınması, karışıklık çıkan yerlere doğrudan müdahale etme haklarını da almışlardı. Fransızlar Mondros anlaşmasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak Çukurova işgalini gerçekleştirmiş, Adana’dan Torosdağlarını aşarak İçanadolu’ya ulaşan demiryolunun geçtiği Karaisalı-Belemedik Alman köprüsü-Pozantı hattının da kontrolü altına almıştı. Bu gelişmeler ışığında Çukurova ve civardaki Torosdağları geçitleri düşman işgal ve kontrolüne girmiş oluyordu. İşgal gürlerinde Türk insanının yaşadığı acıları anlatmak için kitaplar dolusu bilgiler vermek gerekir.
  TOROSGEÇİTLERİNDE DÜŞMANA VURULAN DARBE
  Atatürk, Adana vilayetinin düşman işgalinden kurtarılması için kuvayı Milliye kumandanlık görevini Yüzbaşı Sinan Tekelioğlu’na vermişti. Sinan Tekelioğlu ve emrindeki vatansever kuvayı milliyeci çeteler 1 Nisan 1920 günü Karaisalı’yı kendilerine destek veren halkın yardımıyla ele geçirdiler. Ve arkasından yakınlarda bulunan tren yolunun geçtiği Alman köprüsü ve Torosdağlarının geçit yerindeki Belemedik istasyonu düşmandan temizlendi. Fransızların Pozantı’da bulunan Askeri birliklerinin Adana ile bağlantısı kesildi.
  Ve Fransız Binbaşı Menil, emrindeki askeri birlikler ile 25 Mayıs akşamüzeri Pozantı’dan ayrıldı. Menil ve askerleri, yakınlarda bulunan tekir yaylası ve Torosların yalçın dağları eteklerindeki vadilerdeki keçi yolunu izleyerek Karboğazı’na geldi. Önlerine Hatice adındaki Yörük kadını çıktı.
  Fransız kumandan Menil: “ Bu vadilerden yol bularak Tarsus’a ulaşmamız,
  lazım. İhtiyacımız için erzak getir. Aynı zamanda b ize yolu da göster” dedi. Bu istek karşısında Hatice: “-Siz vadide dinlenin. Ben size yolu gösteririm” dedi. Fransız askerler Yılanovası ismini alan derin vadide dinlenmek üzere beklediler. Ses çıkmasın diye atlarının ayaklarına telis adı verilen bez parçası bile bağlamışlardı.
  Hatice bir an için çalıların arkasından kaybolarak uzaklaştı. Onun nereye gittiğini bilemediler. Hatice yakınlardaki Gülek köyüne geldi. Ve köylülere “Fransızların Yılanovasında bulunduğunu2 söyledi. Sayıları 44’ü bulan ve çoğu Osmanlı ordusunda askerlik yapmış savaşlara katılmış, aynı zamanda Toros dağlarında Geyik avcılıağı yapan cesur köylüler hızlı bir şekilde Yılanovasına kadar geldiler. Fransız askerlerin bulunduğu derin vadiye bakan yamaçlar tutuldu. Ellerindeki silahlar ile sayıları 1000’i bulan Fransız askerlerin bulunduğu yere ateş açıldı. Fransız Kumandan Menil, beklemediği bu saldırıdan çok korktu. Ve beyaz bayrak kaldırıldı. Fransız kumandan ve emrindeki bir tabur asker teslim oldu. Türk tarihine Karboğazı destanı olarak geçen bu zaferin kazanılması yörük kadını Hatice ve Gülekli köylülerin cesaret ve başarısı sayesinde olmuştu.
  …
  Aradan yıllar geçti. 193O’lu yılların içinde Adana Belediyesi şehir merkezinde bulunan park içinde Atatürk ve Kuvayı milliye anıtının yapılmasını kararlaştırdı. Orta yerde Atatürk’ün ayakta duran askeri görüntüsü ve onun hemen yanı başında vatanı için mücadele veren kuvayı milliye anıtının olması kararlaştırıldı. Kurtuluş savaşına katılan Adana lisesi resim öğretmeni Coşkun Güven, Karboğazı destanı ve kahraman Yörük kadını Hatice’yi hatırladı. Elindeki kağıt üzerine karakalem resim çalışması yaptı. Erkek kuvayı milliyeci düşman kurşunu ile yaralanmış bir halde iken onun yanı başında elini havaya açarak düşmana karşı bomba atan savaşan kahraman Türk kadınını sembolize eden
  görüntüyü tabloya yansıttı. Yapılacak olan heykelin kağıt üzerindeki görüntüsü olan tablo örneğ,i Ankara’ya Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e gönderildi. Onayı alındı. Ve park içindeki Atatürk ve Kuvayı milliye anıtının yapımı gerçekleştirildi. Ve Atatürk, 17 Kasım 1937 tarihinde yanında ilk kadın pilot Sabiha Gökçen olduğu halde Adana şehir merkezindeki anıtı ziyaret etti. Kuvayı milliye anıtının önünde fotoğraf çektirdi. Kuvayı Milliye anıtında erkeğinin yanında ayağa kalkarak düşmana karşı savaşan cesur kadın görüntülü heykel, Türk tarihinin kahraman Kara Fatmalarını temsil ediyordu. Gelecek nesillerin aynı duygu ve heyecanla Kara Fatmaları hatırlamaları ve yeri geldiğinde aynen onlar gibi çalışmaları için yapılmıştı Kuvayı milliye heykeli. Ve heykel içindeki KARA FATMA’yı yansıtan kahraman kadın görüntüsü.
  Türk kadını, şefkatli kollarında bebeğine süt verirken ninni söyler, güzel Türkçe sözler kulaklarda yankılanır. Hayat mücadelesi verirken tarlada çalışan amele, kendini toplum hizmetlerine adamış hemşire, polis, memur veya asker ve diğer meslekler…Ama onurlu, ama ülkesi için vatansever bir insan. Her türlü acılara göğüs geren sabırlı, kararlı…Ve de ülkesini, insanlığı ayağa kaldıran, karanlıklar içinde parlayan bir yıldız…Yeryüzünü aydınlatan hayat kaynağı bir güneş.
 2. Acil

  Atatürk Parkı'ndaki Kuvayi Milliye anıtının sırları hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


adana atatürk parkı hakkında bilgi,  atatürk parkı hakkında bilgi