+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Hacı Bektaşı Veli Dergahı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Hacı Bektaşı Veli Dergahı hakkında bilgi
  Hacı Bektaşı Veli Dergahı Hakkında Bilgi

  Hacı Bektaşı Veli Dergahı Hakkında Genel Bilgi

  Hacı Bektaşı Veli kimdir
  Hacı Bektaşı Veli Dergahı hakkında bilgi1.jpg.

  1996 yılı içinde Hacı Baktaşı Veli dergahının bulunduğu ilçemize bir gezi düzenlemiştim.

  -Hacı Baktaş külliyesinde gördüğüm cami, cemevi, türbe ve insana saygıdan etkilenerek Anadolu’da İslam inancı ve erdemli olmayı esas alan düşünceyi yaygınlaştırmasından dolayı çok mutlu oldum.
  -Alevileri ve Hacı Bektaşı tanımayan insanların tarihi ve dini hiçbir önemi olmayan düşüncelerle karalama ve suçlama içinde olmaları ise ne kadar büyük bir yanlış.

  Adanalı bir tarihçi ve de araştırmacı
  , olarak tarih öğretmenliği görevi yaptığım süre içinde Aleviler konusunu merak etmişimdir. 1996 yılı Temmuz ayı içinde ailemle birlikte Adana’dan yola çıkarak Hacı Bektaş ilçesine geldim. Ve de ilçe sınırları içinde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli külliyesine geldiğimde şaşırdım. Osmanlı’dan kalan tarihi yapı içinde minaresi ile birlikte cami, arslan heykelinın ağzından çıkan su, Hacı Bektaş-ı veli’nin mezarının bulunduğu türbe –mezar ve de halk meclisi özelliği taşıyan Cemevi’nin bulunduğu bölüm.
  İslam inancına bağlı bir insanın rahatlıkla ibadet,
  yapabileceği, günlük konulardaki sorunlarını çözümleyebileceği, derin dostluklara sahip olabileceği bir yer olarak gördüm Hacı Bektaşi Veli türbesini.
  ARSLAN VE CEYLANI KUCAKLAYAN HACI BEKTAŞ TABLOSU
  Hacı Bektaşı Veli türbesinde ilk göze çarpan görsel belgeler içinde Hacı Bektaşı Veli’nin kucağındaki arslan ve ceylanın bulunması idi. Arslan, güç ve kuvveti, hırçınlaştığı, saldırganlığı, parçalama ve de kan dökmenin kaynağı olabilirdi. Ceylan ise, temiz kalbi, sevimliliği, gülümsemenin sembolü idi. Görsel tabloda Hacı Bektaşı Veli, iyi ile kötüyü, şeytan ile meleği kucağına alarak her ikisine de nefes vererek güzel sözler söyleyerek hak yoluna girmelerini sağlayan Horasanlı bir veli insan idi. Mevlana, Yunus emre ile birlikte Anadolu tasavvuf hareketinin de önemli şahsiyetlerinden birisi idi Hacı Bektaşı Veli. Ve onun ağzından çıkan sözler de insanlık için geçmişten geleceğe anlam taşıyordu.
  Hacı Bektaşı Veli’nin dergahını görmekten düşüncelerini tanımaktan büyük mutluluk duydum. Hiçbir alevinin yalan ve yanlış, “günah ve haram” ile ilişkisinin olamayacağı görüşlerine sahip oldum.
  MUM SÖNDÜ İFTİRASINININ TARİHİ KAYNAĞI
  Çocukluğumuzda kulaklarımıza söylenen sözler olmuştu: “Aleviler mum söndü toplantısı yaparlar. Ve o anda kadın erkek çok kötü ilişkiler olur!” gibi. Aradan geçen yıllar sonra mum söndü olayının tarihi gerçeklerini de öğrenme imkanım oldu. Mum söndü olayının mürşit ile yoldaşının yanar vaziyetteki bir mum sönünceye kadar SEMAHA DURMASI olduğunu öğrendim. İnsanın dünyevi hırslardan arınarak Allah’a ulaşmasını sağlayan manevi bir olgunlaşma ayini olduğu bilgisine ulaştım.
  Peki mum söndü iftirasını kimler niçin çıkarmışlardı? Bu sorunun cevabını da değerli ,
  araştırmacı İskender Pala’nın araştırmasından öğrendim. Bakınız neler söylüyor İskender Pala:
  “Anadolu Aleviliğinin tarihsel süreçteki adı Kızılbaşlık'tır. Bu kelimenin içini dolduran anlam yüzyıllar içinde değişmiş, bir zamanlar "Kızılbaşlık gibi unvanımız var" diye övünülen bir isim iken bugün saklanan bir kimlik haline dönüşmüştür.
  Alevilere neden Kızılbaş denildiğine dair pek çok rivayet vardır. İsmin kökenini Uhud harbinde Kâinatın Efendisi Muhammed Mustafa'yı savunurken on altı yerinden yaralanıp başlığı al kanlara bulanan Hz. Ali hakkında kullanılmış bir tabir gibi gösterenler yanında, Şamanların kızıl bir başlığa bürünerek ayinlerini yönetmelerinden dolayı işi İslam öncesi dönemlere götürenler vardır. Bu iki uç görüş arasında Kızılbaş adına yorum getiren daha pek çok rivayet mevcuttur. Bu rivayetler günümüz Aleviliğinin çeşitliliğini ve makasın uçları arasındaki geniş yelpazeyi de işaret etmektedir. Yani Kızılbaşlığı Sünni İslam dairesine yaklaştırarak namaz kılıp oruç tutan bir Alevilik ile "Ali'siz Alevilik"i savunarak İslam öncesi Şamanlıkla bağlantı kurmayı tercih eden bir Alevilik arasında gidip gelen kültürel bağ. Başına kırmızı serpuş dolayan bir Alevi dedesinin "Kızıl-baş"lığı her iki uca da hükmetme iddiasında; heyhat!..
 2. Acil

  Hacı Bektaşı Veli Dergahı hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hacı bektaş veli,  hacı bektaşı veli,  hacı bektaş veli şenlikleri hakkında bilgi,  hacı bektaşi veli,  Hacı Bektaş-ı Veli,  hacı bektaş veli şenliklerini kimler yapar