+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Osmanlı Devleti'nin gelişimini etkileyen faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti'nin gelişimini etkileyen faktörler

  Osmanlı Devleti'nin Gelişimini Etkileyen Faktörler Hakkında Bilgi


  Osmanlı Devleti'nin gelişimini etkileyen faktörler1.jpg.

  Koyunhisar Savaşı (1302) : Osmanlı devletine İzmit yolu açıldı ve Bursa üç yandan kuşatıldı. Osmanlı’nın Bizans’a karşı kazandığı ilk zaferdir.

  Bursa'nın Fethi (1326) : İpek ve ticaret merkezi olan bir şehir Osmanlıya geçti Osmanlı önemli ekonomik kazanç sağladı. Bizans’ın,
  Marmara’nın güneyindeki etkinliği kırıldı. Bursa Osmanlı’nın başkenti oldu.

  Maltepe Savaşı (1329) : Bizans’ın Anadolu’daki etkinliği tamamen kırıldı. Osmanlı’nın Bizans’a karşı kazandığı en büyük zaferdir. İznik ve İzmit’e Bizans tarafından yardım gelmeyince bu şehirler teslim oldu.

  İznik (1331) ve İzmit'in Fethi (1337) : İznik hem bir ilim ve kültür merkezi haline geldi Hemde Bizans’a karşı yapılacak seferler için üs haline getirildi. İzmit’in fethi ile de Bizans’ın Anadolu'da önemli bir varlığı kalmadı.

  Karesioğulları Beyliği'nin Alınması (1345) : Osmanlıların,
  aldığı ilk Anadolu Beyliği Karesioğulları’dır Böylece Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması için ilk adım atıldı. Karesi Beyliği’nden birçok sahil bölgesinin Osmanlılara geçmesi ile Rumeli’ye geçiş kolaylaşmıştır. Osmanlılar Karesi donanmasından yararlanmışlardır. Karesi Beyliği’nin yöneticileri Hacı İlbey, Evranos Bey gibi şahsiyetler Osmanlı yönetimine büyük katkılar sağlamışlardı

  Padişahların Özellikleri : İyi eğitim almış, yetenekli, adaletli ve teşkilatçıydılar.

  Osmanlı Devleti'nin Beyliklere Karşı Tutumu : Diğer beylikleri kendi himayesi altında tutmak istiyor.

  Ahilerin Desteği : Devlet yönetiminde ve teşkilatlanmasında destek verdi.

  Anadolu'nun Siyasi Durumu : Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecinde Tür Beylikleri ortaya çıkmıştır.

  Bizans'ın ve Balkanların Siyasi Durumu : Bizans'ta taht kavgaları vardır. Bu durum Osmanlıların yayılmasında kolaylık sağladı. Balkanlarda güçlü temellere sahip merkezi devletler yoktu. Bu durum; Osmanlıların Balkanlarda da kolayca yayılmalarını sağladı.

  Adaletli ve Hoşgörülü Politika : İskan politikasını,
  uygulamıştır. Osmanlı Balkan ülkelerinde kalıcı olmak istiyordu ve oradaki gayrimüslimlere (azınlıklara) iyi davranarak onları yanında saf tutmasını amaçlamıştır.

  B. 1400 yılından sonra Osmanlı Devleti'nin ilişkide olabileceği,
  devletleri aşağıdaki tabloya yazınız.

  Bizans İmparatorluğu, Timur Devleti, Akkoyunlu Devleti, Macar Krallığı, Memluk Devleti, Sırp Krallığı, Altın Orda Devleti, Karakoyunlu Devleti, Safevi Devleti
 2. Acil

  Osmanlı Devleti'nin gelişimini etkileyen faktörler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlı devletinin gelişimini etkileyen faktörler