+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Günümüzde gerçekleşen bir olay Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Günümüzde gerçekleşen bir olay
  Günümüzde gerçekleşen bir olay

  Günümüzde gerçekleşen bir olay hakkında bilgi

  g-n-m-zde-ger-ekle-en-bir-olay1.jpg.


  Günümüzde yaşanan olaylara yeni bir bakış

  ESNEKLİK VE UYUMUN ÖNEMİ

  Ergün ARIKDAL

  Günümüzde yaşanan zor ve karışık olaylara karşı her insanın her şeye karşı sürekli uyanık olmasını rica ederim. Her ne olursa olsun içinize, dışınıza, bir yerlerden şöyle böyle, hiç umulmadık bir şekilde, bir takım olaylarla pislik sıçrayabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Negatif olaylarla karşılaşmamak için yüreğini temiz tutmaktan başka bu işin sigortası yoktur. Bu işin en büyük sigortası kalbini temiz tutmaktır. Vesveseye, lafa, söze, şuna, buna hiçbir şekilde bel bağlamamak lazım. Düşüncelerinizle kalbiniz arasındaki mesafe birbirinden açılmasın. Diliniz şefkat merhamet vs. derken kalbinizde boşluklar olmaması lazım. Düşüncelerinizin de kalbinizin hissettiğini hissetmesi lazım. Entelekt ile kalbin aynı çalışması lazım. Ne düşünüyorsanız onu hissedin, ne hissediyorsanız onu düşünün. Hayırlı şeyler düşünüyorsanız, hayırlı şeyler söyleyeceksiniz ve hayırlı olaylarla karşılaşacaksınız demektir.

  Esneklik ve Uyum
  Esneklikte iradenin önemi büyüktür. Uyum,
  ve esneklik konusunda doğayı ve bitkileri tetkik etmek çok yararlıdır. Canlılar doğaya uyum sağlamak amacıyla mutasyona uğrarlar. Esneklik ve uyumu her alana inançlara, ekonomiye, toplumsal olaylara yaymak kabildir.

  Şimdi içinde bulunduğumuz durumları aydınlatması bakımından çok önemli iki kavramdır: Esneklik ve Uyum. İhtiyaçlar giderilip, bir olgunlaşma baş göstermeden kolay kolay esneklik ve uyum sağlanamaz.Menfi güçler her zaman doğrulara karşı faaliyettedir. Her kisve altında etkinliklerini sürdürürler. Kendi realitelerini ‘Hakikatlerin’ yerine koyarlar.

  Kendi realitesini Büyük Hakikat görmemek lazım unutmayalım ki, Peygamberin risaletinin başlangıcı ‘sahih rüyalar’dır. Aydınlanması doğru (açık-seçik) rüyalar görmek suretiyle başlamıştır. Yani dünyada yaşanan realiteyi değil daha üst bir realiteye uzanarak yeni bilgileri indirmeyi önce sahih rüyaları vasıtasıyla gerçekleştirmiştir daha sonra da tebligatını yapmış, İslam alemini aydınlanmaya çağırmıştır. Her insan kendi kendinin yol göstericisi olduğuna göre, kendine göre bir yol tayini için sezgilerinden ve rüyalarından da yararlanmalıdır. Esneklik ve uyum konusunda ilham,sezgi ve süptil tesirlere karşı katı olmamak da büyük bir önem taşır.

  Uyum hareketi yoğun bir mayinin, içine dökülen kabın şeklini almasına benzetilebilir. Bu mayide ‘akıcılık’, onun esnekliğidir. Esnekliği olmasa kabın şeklini alamaz. Ok atmada kullanılanılan yayın esnemesi gibi de düşünebilirsiniz.

  Her hangi bir yerde, bir olayla beraber oradaki insanlarla müşterek bir duruma geçebilmek için, kendimiz bir esneklik içerisinde bulunurken, aynı zamanda ötekilerinin de esnekliklerinden yararlanmak durumundayız. Onları, geçişler esnasındaki darbelerden bizleri koruyacak süspansiyonlar tarzında, yumuşak yastıklar tarzında hesab etmekte yarar vardır.

  Spiritüel bilgiyi kendi dışına taşırmak ve başkalarına aktarabilmek için, bu anlamda ‘süspansiyonlar’ kullanmakta yarar vardır. Bunlar bir takım ‘ara planlar’dır. Örneğin, herhangi bir dindeki inanç şekilleriyle sizin bilgileriniz arasındaki bağlantıyı kurabilmek için: o dinsel bilgilerin kendisini korumak için etrafında meydana getirmiş olduğu bir alan vardır. O alanla spiritüel bilgilerimiz arasında muhakkak rabıtalar vardır. Olmaması imkansız, onları bulmakta yarar vardır. Onlardan ‘süspans’ olarak yararlanma yoluna gitmek lazımdır. Onların örf ve adetlerine bağlı olan hususlardan hareket etmek suretiyle, onların realitelerini anlamak mümkündür. Üzerinde durabildikleri alanlar bu şekilde keşfedilir.

  Evlilikte Uyum
  ‘Süspans’ konusu evlilikte/nişanlılıkta da vardır. Özellikle nişanlılık döneminde asıl esneklik göstereceğiniz hususlara dikkat etmek gerekir. Renklerin ve zevklerin ortak olması mühim değil. Uyum sağlamakta hiç zorluk çekmeyeceğiniz noktaları tespit etmekte yarar vardır. Bunlar bir olayla beraber kendiliğinden ortaya çıkacak hususlardır. Bir olay içerisindeki tepkilerle bu ortaya çıkar. Eşlerin birbirlerine uzun süre tahammül edip etmeyecekleri (esneklik) bu gibi durumlar, çeşitli olaylar ortaya çıkmadan kolay kolay belli olmaz. Tahammül etmek demek, o kişiye uyum sağlamış olmak demektir. Her yönüyle, %100 olmasa bile %70-80 bir uyum sağlamıştır. Duyguları işin içine sokmadan, fenomenler içindeki tepkilere/reaksiyonlara bakmak lazımdır.

  İnsanın eline bazı güçler geçtiği vakit, ne gibi tutumlar içine giriyor buna bakmak lazımdır. Uyum sağlayıp sağlayamadığına yani o ‘elbiseyi’ taşıyabiliyor mu? Ona bakmak lazım. Evlilikte esnekliği de test etmek mümkündür.

  Anadolu’da Esneklik ve Uyum
  Anadolu toprakları da çok eski tarihlerden başlayarek yüzlerce devletin potası haline gelmiş, hepsi biribirine uyum sağlamış.. Anlayış olarak, görüş olarak, yaşayış olarak. Herbiri birbiriyle ortak alanlar meydana getire getire yaşayışlarını devam ettirmişler. Ülkenin bir köşesine gidip baktığınızda orada herşeyden bir parçayı görebiliyorsunuz. Hiç biri ötekinden şikayetçi değil.Adetler, bina ve yol şekilleri çok eski devirlerden kalmış olan izleri taşıyorlar. Birini birinden ayıramazsınız.. Bu bakımdan uyum yeteneği çok yüksek olan,
  bir millettir. Birbirleriyle evlene evlene, genetik olarak da uyum sağlanmıştır.  Bugünkü karışıklıklar, daha büyük bir ortak alana geçmenin hazırlıklarıdır. Şimdiye kadar, yukarıda belirttiğim şekilde küçük küçük ortak alanlar tarzında olmuş bu uyum yeteneği giderek genişleme uygulamasına yönelmiştir.

  Şimdi ise, daha büyük bir ortak alana gidişin sancıları söz konusu Bu işte bizim memleketimiz için son bir aşamadır. Son bir ortak alan yaratılacak şekilde bir esneklik gösterilecek, uyumla herkes birbirinin içerisinde eriyip gidecektir. Güçlü olan ortak alan zayıf olanı eritmek zorundadır.

  Geleceğin yaşam tarzında, ruhsal ihtiyaçları da karşılamak önem kazanacaktır. Nasıl biz şimdiye kadar yaşam tarzı olarak maddeye çok önem verdik. Maddeyi daha; önde tutmaya çalışıyoruz. Maddesel ihtiyaçları öncelikle ele alıyoruz. Aynı şekilde ruhsal ihtiyaçları da en ez % 50 karşılamak durumunda olacaktır, gelecekte insan. Bu şimdiye kadar yapılmadığı için insanlar mutlu olamamışlardır.

  Hatta bu günlerdeki dinsel hareketlerin fazlalaşmasının sebebini buna bağlayabiliriz. Yavaş yavaş şuurlu olmadan yaşamının % 5o kısmını maddesel ihtiyaçlar ve tatminler için, ama geri kalan kısmını manevi, kendi ruhsal varlığına ait ihtiyaçların tatmini için harcamak istiyor insan. Bunun da yegane aracı, dinsel bilgiler ve dinsel yaşayış olmaktadır. İnsanların buna ihtiyaçları var, bunu istemektedirler. 'Hiç ölmeyeoekmiş gibi çalış, ama yarın öleoekmiş gibi ibadet et.'

  Bu demektir ki, aynen İSA peygamberin söylediği gibi, " Sezar'ın hakkını Sezar'a, benim hakkımda bana ver: " Burada' Sezar' maddesel' yaşamı, 'İSA 'nın kendisi' de ruhsal yaşamı temsil etmektedir. Maddesel yaşamla kendi iç varlığını yoketmemek gerek. Muhammed Peygamber de bunu daha pratik bir şekiIle söylemiş: “Hiç ölmeyecekmiş gibi çalış, ama yarın ölecekmiş gibi ibadet et (ruhani tesirlerle bir arada bulunmaya çalış. Maddeden kendini kurtarmaya çalış.)"

  Gelecekte Ruh ve Maddenin hakkını vermek gerekecek
  Unutmayalım ki geleceğin çalışmasının temelinde bu vardır: Tamamen maddeden, ya da tamamen ruhtan kendini tecrid etmek tarzında değil. Her ikisinin de hakkını vermek şeklinde. Hem vicdanınız bütün hürriyetiyle harekete geçecek, hem de aklınız. Bunun ikisini birden kullanmak zorundayız.

  Yılan sembolü ve esneklik-uyum
  Hareket etmek zorunda olduğu zemin üzerindeki bütün engebelere göre kıvrılarak, eğilip bükülerek sürünür gider. Yılanın hareket tarzı esnemenin en büyük simgesidir.
 2. Acil

  Günümüzde gerçekleşen bir olay isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


günümüzde gerçekleşen önemli olaylar