+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Helenistik Dönem Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Helenistik Dönem Hakkında
  Helenistik Dönem Hakkında Bilgi

  Helenistik Dönem Hakkında Genel Bilgi

  İskender'in ölümünü izleyen döneme Hele*nistik Dönem (yaklaşık İÖ 300-100) denir. Bu çağda Yunan dünyası dil ve kültür birliğini, bir ölçüde de olsa sağlamıştır. Siyasal bakım*dan ise, imparatorluk İskender'in üç büyük generalinin yönettiği üç krallığa bölündü. Ma*kedonya'yı Antigonos, Mısır'ı Ptolemaios ve Suriye'yi Selevkos yönetiyordu.
  Yunan kent*lerinden bazıları yeniden bağımsızlıklarını ka*zandılar. Birlikler kurarak birleştiler ve Ma*kedonya'ya karşı konumlarını güçlendirdiler. Atina ve Sparta bağımsız kentler olarak kalır*ken, öbür kentlerin çoğu ya Akhaia ya da Aitolia Birliği'ne katıldı. Her birliğin, kentlerin temsilci gönderdiği bir meclisi vardı. Bu fede*rasyonlar Yunanistan'ın bir Roma eyaletine dönüştüğü İÖ 2. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürdü.

  Bu çağda insanlar kendilerini herhangi bir kentin ya da devletin uyruğu olarak değil, dünya yurttaşı olarak düşünmeye başladılar. Stoacı ve Epikurosçu felsefeler bütün insan*ların kardeşliği düşüncesini işledi. Onlara gö*re, iyi bir yaşam onu arayan herkese açıktı. İnsan ister zengin ister yoksul, ister köle ister özgür olsun, bilgelik yoluyla erdeme ve mut*luluğa ulaşabilirdi.

  Çeşitli yerlerde sanatçıların geliştirdiği "okullar" ortaya çıktı. Helenistik dönemin en ünlü yapıtları arasında Melo Adası'ndaki Af-rodit heykeli ve Semadirek zaferini betimle*yen heykel sayılabilir. Dönemin sanatçıları in*sanları, ideal tipler olmaktan çok gerçekte ol*dukları gibi gösterdiler. Heykeltıraşlar yok*sulların ve gösterişsiz insanların, gençlerin ve yaşlıların heykellerini yaptılar. Sıradan insan*ları gündelik işleriyle uğraşırken betimlediler.İÖ 2. ve 1. yüzyıllarda Romalılar doğuya doğru yayıldıkça Helen krallıkları da Roma İmparatorluğu'nun topraklarına katıldılar. Yunanistan da artık Romalı bir vali tarafın*dan yönetilen ve vergilendirilen bir Roma eyaleti oldu. İmparatorluğun doğu yarısında Yunanca resmi dil olarak kaldı; kültür de He*lenistik niteliğini korudu.

  Yunan sanatı, yönetimi, dini ve felsefesi Roma'nın gelişmesinde önemli rol oynadı. Romalılar Yunanlılar'ın ilk dönem ya da kla*sik yönetim biçimlerinden, sanatlarından ve edebiyatlarından etkilendiler. Yunan kültürü*nü kendi geçmişlerinin bir parçası olarak gör*düler. Bu yüzden, Batı Avrupa'ya yayılan ve batı dünyasının gelişimini etkileyen Roma uy*garlığı Romalı olduğu kadar Yunanlı bir kim*lik de taşır
 2. Acil

  Helenistik Dönem Hakkında isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


helenistik dönem,  helenistik dönem hakkında bilgi