+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Ilk Mezopotamya Uygarlığı Hangisidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ilk Mezopotamya Uygarlığı Hangisidir
  İlk mezopotamya uygarlığı hangisidir

  İlk mezopotamya uygarlığı

  Mezopotamya:İlkçağda Anadolunun güneydoğusundan Basra Körfezine kadar uzanan Dicle Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye denmiştir.Verimli topraklara ve yaşamaya uygun iklime sahip olması nedeniyle bir çok topluluk buraya yerleşmiştir.
  Başhca Mezopotamya Uygarlıkları Babilliler Asurlular SümerlerAkadlar ve Elamlılardır


  SÜMERLER

  Sümerler MÖ 3500 yıllarında Mezopotamyaya yerleşmişler şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Önce Akadların hakimiyeti altına girmişler daha sonra Elamlılar Tarafından yıkılmışlardır. (MÖ 1500
  Özellikleri

  Sümerler mezopamya uygarlıklarının kurucusudurlar.
  Tarhte ilk kez yazıyı kullanmışlardır.Böylece
  Tarih çağları başlamıştır.
  Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır.
  Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır.
  Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafından yapılmıştır.
  Sümerler matematik ve Astronomide ileri gitmişler ayın hareketlerine takvim yapmışlardır
  ASURLULAR

  Yukarı Mezopotamyanın Fırat ve Dicle nehirleri çevresi ile Anadolunun güneyi İran bölgesinde Yukarı Mezopotamya’da kurulmuşlardır
  Kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yaptılar .
  Kurdukları ticaret kolonileri ile Anadoluya Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını getirdiler.Böylece Anadolunun Tarih çağlarına girmesini sağladılar.
  Başkentleri Ninova’dır.
  Ticaretle uğraşmışlar
  İlk kütüphaneyi ve arşivi yaptılar.
  Dinleri çok tanrılı idi.
  Geliştirdikleri ağırlık ve uzunluk ölçülerini daha sonra Yunanlılar ve Romalılar kullanmışlardır.
  NOT: Koloni: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke sömürülen ülke.

  -BABİLLİLER

  Babil krallığı Arabistandan Mezopotamyaya gelen Amurrular tarafından kuruldu
  Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir.
  En güçlü dönemlerini Hammurabi döneminde yaşamışlardır.Hammurabi eski kanunlardan yararlanarak Hammurabi Kanunlarını oluşturmuştur
  En tanınmış hükümdarı Hammurabi’dir. Çok sert kanunlar yapmıştır.
  Dinleri çok tanrılı idi. Tapınaklarına Ziggurat denirdi.
  Astronomi ile ilgilenmişler güneş ve ay tutulmalarını kaydetmişlerdir. Sümerlerden etkilenmişler bir çok alanda onları geçmişlerdir.
  Babilin asma bahçeleri meşhurdur.
 2. Acil

  Ilk Mezopotamya Uygarlığı Hangisidir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder