+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Restorasyon Dönemi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Restorasyon Dönemi Nedir
  Restorasyon dönemi nedir

  Restorasyon dönemi


  Kısaca 1789 Fransız devriminden sonra araya giren dönemlerden biridir. Zira Fransa'da bir ara jakoben iktidar başa gelecek kısa bir süre sonra devrilecek ardından yerine diktatörlük gelecek sonra o da gidecek sonra onun da yerine krallık rejimi gelecek ardından cumhuriyete dönülecektir. Bu köşe kapmaca şeklinde zuhur eden tarih serüveninin içinde restorasyon dönemi kısaca şöyle zuhur eder: 1799 yılında başlayan Napoleon'un egemenliği ve imparatorluk dönemi 1814 yılında sona erer. Bu kez de Fransa'da 1814-1830 yılları arasında Restorasyon dönemi diye adlandırılan bir dönem yaşanır. Bu, Bourbon hanedanının ikinci kez tahta geçtiği ve kralcı siyasal rejimin restore edildiği bir dönemdir. Restorasyon döneminde hüküm süren ve Bourboncular olarak adlandırılan egemen kesim esasen büyük toprak sahiplerinden müteşekkildir. Soyluların ve kilisenin çıkarlarını koruyan Bourbon sülalesinin gerici rejimi 1830 Temmuz devrimiyle yıkılır, fakat Fransa henüz kralcı rejimden kurtulamaz. bu kez Fransa'nın ikinci ünlü kralcı sülalesini temsilen Orleans dükü Louis Philippe saltanat koltuğuna oturur.1848 devrimine kadar devam edecek olan Orleancılar dönemi, mali aristokrasinin iktidar dönemidir ve Temmuz monarşisi dönemi olarak da adlandırılır. Temmuz monarşisi, mutlakıyetçi kraliyet dönemine oranla burjuva düzen bakımından ileri bir adım teşkil edecektir. Bu dönemde toplumun temel yasası olarak kabul edilen Anayasal Sözleşme yürürlüğe konur. Avrupa'da esen 1848 devrim rüzgârı Fransa'da Şubat devrimiyle somutlanır. 1848 Fransız Şubatı, siyasal iktidarın biçimini değiştiren siyasal bir devrimdir. 24 Şubatta Louis Philippe'in tahttan indirilmesiyle meşruti monarşi yıkılır, burjuva parlamenter cumhuriyet kurulur.
 2. Acil

  Restorasyon Dönemi Nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


restorasyon dönemi nedir