+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda 1308-Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  1308-Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı
  1308-Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı

  1308-Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı ilgili bilgi

  Alaeddin Keykubad ın ölümünden sonra devletin başına II. Gıyaseddin Keyhüsrev geçti. Onun zayıf kişiliği devlet yönetiminin bozulmasına ve devletin zayışamasına yol açtı. Moğol istilasından kaçarak Anadolu ya gelen Türkmenler, iktisadi sıkıntılar bahane edilerek Baba ishak tarafından ayaklandırıldı. isyan Sivas, Tokat ve Amasya ya kadar genişledi. Dini nitelik taşıyan bu isyanın zorlukla bastırılması, Türkiye Selçuklularının eski gücünde olmadıklarının, özellikle Moğollar tarafından anlaşılmasına sebep oldu. Bu isyandan sonra Moğollar Anadolu yu istila etmeye karar verdiler. Sivas ın doğusunda Kösedağ denilen yerde yapılan savaşta (Kösedağ Savaşı 1243) Selçuklu ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Böylece Anadolu da Moğol hakimiyeti süreci başladı. Türkiye Selçukluları devleti yıkılış sürecine girdi. Moğollar Sivas, Kayseri gibi önemli şehirleri yağmaladılar. Anadolu da siyasi birlik bozuldu ve bir süre sonra yeni beylikler kurulmaya başladı. Anadolu ekonomisi ve ticareti büyük ölçüde zarar gördü.

  Türkiye Selçukluları Devletinin Yıkılışı
  Kösedağ yenilgisi Türkiye Selçukluları için çöküşün başlangıcı oldu. Moğollarla yıllık vergi ödemek şartıyla bir antlaşma yapıldı. II. Gıyaseddin Keyhüsrev in 1246 yılında ölmesinden sonra oğulları II. izzeddin Keykavus, IV. Rükneddin Kılıç Arslan, II. Alaeddin Keykubad bazen tek, bazen müşterek sultanlık yaptılar. III. Gıyaseddin Keyhüsrev küçük yaşta hükümdar olduğundan, onun zamanında Vezir Muineddin
  Süleyman Pervane devlet idaresini ele aldı. Pervane; devletin iskan ve istihbarat işlerine bakan görevli
  Muineddin Pervane, bir taraftan Moğollarla iyi geçinirken diğer taraftan onları Anadolu dan atma çareleri aradı. Memlük Sultanı Baybars tan yardım istedi.

  1277 yılında Anadolu ya gelen Baybars Moğolları Elbistan ovasında mağlubiyete uğratarak Kayseri ye kadar geldi. Ancak Muineddin Pervane nin yardıma gelmemesi ve kışın yaklaşması üzerine geri döndü. Bu olayı duyan ilhanlı hükümdarı Abaka, Muineddin Pervaneyi öldürttü ve Anadolu da Moğol hakimiyetini yeniden güçlendirdi. 1281 yılında Selçuklu ülkesini Moğollar III. Keyhüsrev ile II. Mesud arasında paylaştırdılar. III. Keyhüsrevin ölümüyle II. Mesud tek başına hükümdar oldu. 1308 yılında II. Mesud un ölmesiyle birlikte, Türkiye Selçukluları tahtına hiçbir hükümdar çıkarılmadı. Böylece Türkiye Selçukluları Devleti son buldu. Moğollar merkezden yolladıkları valilerle Anadolu yu yönetmeye başladılar. Bu durum 1336 da ilhanlı Devletinin yıkılmasına kadar devam etti
 2. Acil

  1308-Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder