+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Anadolu Medeniyetlerinde Kültür Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Anadolu Medeniyetlerinde Kültür Hakkında Bilgi


  Anadolu Medeniyetlerinde Kültür


  DEVLET YÖNETİMİ:
  1)Anadolu'da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmistir. Kral hem baskomutan, hem bas
  yargıç, hem de bas rahipti.
  NOT: Bu durum kralın siyasi, askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir. Ayrıca kralın basrahip olusu laik olmayan bir anlayısı yansıtmaktadır.
  2)Hititlerde asillerden olusan PANKUS denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.
  3)Hititlerde kraldan sonra en yetkili kisi TAVANANNA denilen kraliçeydi.
  4)İyonyalılar merkezi krallık yerine SİTE denilen sehir devletleri halinde yasamıslardır.

  DİN VE İNANIS:
  1)Anadolu'da çok tanrılı inanıs mevcuttu.
  2)Hititler kendi tanrılarından baska Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapınmıslardı.
  NOT: Bu durum Anadolu'da dini etkilesimi yansıtmaktadır.
  3)Urartular ölümden sonra hayata inanmıslardı. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine
  çesitli esyalar koyuyorlardı.
  4)Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE 'dir.
  5)Efeste'ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.
  6)Urartular'da kral ülkeyi savas tanrısı HALDİ adına yönetirdi.

  SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT:
  1)Halk genellikle Asiller, Rahipler, Hürler ve Köleler olarak sınıflara ayrılmıstı.
  2)Anadolu'da ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık olusturuyordu.
  3)Urartular madencilik ve maden isletmeciliğinde ileri gitmislerdi.
  4)Lidyalılar ticarette gelistiler. Tarihte PARA'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır.
  5)İyonlar deniz ticaretinde gelismislerdi.
  6)Lidyalılar Efes'ten baslayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL YOLU'nun açılmasında
  etkili oldular.

  YAZI, DİL VE EDEBİYAT:
  1)Anadolu'ya yazı Asurlular tarafından getirilmistir. Hititler ve Urartular Asurlulardan aldıkları ÇİVİ yazısını ve kendi bulusları olan HİYEROGLİF(resim yazısı) yazısını kullandılar.
  2)İyonlar ve Lidyalılar Fenike yazısını kullandılar. Fenike yazısını batıya aktaran İYONLAR olmustur.
  3)- Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH
  YAZICILIĞI'nı baslatmıslardır.
  4)Hititler, Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlasmayı (KADES ANTLASMASI) imzaladılar.(MÖ.1280)
  5)İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.

  HUKUK:
  Anadolu'da kanunlar Mezopotamyadaki gibi kısasa kısas değildi.

  BİLİM VE SANAT:
  1)Hititler kayaları düzlestirerek, tanrı kabartmaları yapmıslardır. (İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)
  2)Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür. (Toprakkale, Çavustepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)
  3)İyonlar bilim ve sanatta gelismislerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta
  Hipokrat, Felsefede Diojen)
  4)Hititler ve Frigler dokumacılıkta ileri gitmislerdir. Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Anadolunun kültür ve inanış biçimi islamiyetin gelmesiyle birlikte Anadoluda birçok insan rahatlaşmış ve zulumlar biraz daha azalmıştır.Anadoluda birçok medeniyet kurulmuş bu medeniyetlerinin kalıntıları,kültürleri,yaşam tarzları,veya inanışları görülebilmekte.Anadoluda birçok medeniyetin kurulmanın 2 kıtayı birbirine bağlayan ve burada iklim çeşitliliğinin fazla olması beylik ve medeniyetlerin kurulmasına yol açmııtır.
+ Yorum Gönder