+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Kavimler Göçünün Nedenleri Ve Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kavimler Göçünün Nedenleri Ve Sonuçları
  Kavimler Göçünün Nedenleri

  Hunların Avrupa içlerine doğru ilerleyişi karşısında, barbar kavimlerden olan Vızigotlar, Ostrogotlar, Vandallar, Burgondlar ve Germenler, batıya doğru, birbirlerini iterek yer değiştirdiler. Barbar kavimlerin bu yer değiştirme olayına “Kavimler Göçü” denir .

  M.Ö. 36 yılında Çinlilerin saldırıları sonucu dağılan Batı Hunları, Kırgız bozkırlarına gelip yerleşmişlerdi. Kuzey Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra batıya hareket eden Hunlar da Kırgız bozkırlarına geldiler. Daha önce gelmiş olan Hun boylarıyla birleştiler ve güçlendiler.

  Avrupa Hunlarının ataları olan bu topluluklar, M.S.350 yılında batı yönünde harekete geçtiler. Aral gölü ile Hazar denizinin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdiler. Batıya doğru ilerlemeyi sürdüren Hunlar, M.S.375 yılında İtil (Volga) nehrine ulaştılar. Bu tarihlerde Hunların başında, Balamir adında bir hakan bulunuyordu.  Kavimler Göçü’nün Sonuçları
  Hunların neden olduğu Kavimler Göçü, gerek Türk tarihi ve gerekse Avrupa tarihi yönünden önemli sonuçlar meydana getirmiştir.

  1)Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklık içinde yaşadı.

  2)Avrupa’daki krallıkların sürekli savaş ve yağmaların etkisiyle gücünü kaybetmesi , feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

  3)Barbar kavimlerin, topraklarına girmesini önleyemeyen Roma İmparatorluğu, 395 yılında Batı ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı.

  4)476 yılında Batı Roma İmparatorluğu sona erdi.Batı Roma toprakları üzerinde bir çok devlet kuruldu bunların en güçlüsü Frank Devletidir.

  5)Göç eden kavimler bugünkü İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir.

  6)Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıktı (İspanyollar, İngilizler).

  7)Günümüz Avrupa devletlerinin birçoğunun temelleri bu dönemde atıldı(İngiltere, Fransa).

  8)Kavimler Göçü’nün başladığı tarih olan 375 yılı, bazı tarihçiler tarafından İlk Çağ’ın sonu, Orta Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.

  9)Germenler, Hıristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ Avrupasına damgalarını vurdular. Barbar kavimler arasında Hıristiyanlık hızla yayıldı.

  10)Kilise,papalık ve skolastik düşünce güç kazanmıştır.

  11)Şövalyelik ruhu ortaya çıkmış ve ,ortaçağ boyunca devam etmiştir.

  12)Hunların temsil ettiği Bozkır sanatı Avrupa’da etkili olmuştur.

  13)Avrupa’da yerleşen Türkler , burada devletler kurdular.

 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Kavimler göçü Büyük Hun devletinin dağılmasından sonra bu kavmin Avrupaya göç ederken hazar denizi kıyılarında yaşayan kavimlerin parçalanmasına neden olan olaydır ve kavimler göçü binlerce yıl sürmüş ve bütün Avrupayı derinden etkilemiştir.
+ Yorum Gönder