+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Göktürkler Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Göktürkler Hakkında Kısa Bilgi

  Göktürkler hakkında bilgi

  Göktürkler İlk defa Türk adını taşıyan Türk devletidir. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülâlesidir (552-745). Kurdukları devlete de Göktürk Devleti denir.Türk adını ve Gök-Türk idarî, siyasî ve iktisadî geleneklerini yaşatmışlardır. Yine bütün bu Türklerin tarihinde Gök-Türk teşkilatının, edebiyatının, töre ve hayat telakkisinin izleri görülmüştür. Gök-Türklerden sonraki çağlarda, R Türkçesi (Ogur lehçesi) müstesna, bütün Türk lehçe ve ağızları Gök-Türk Türkçesi'nin damgasını taşır. Gök-Türk hakanlığı çağında, daha doğrusu 6.-9. asırlarda Orta Asya'da tarihî rol oynayan toplulukların, çeşitli adlar altında gruplaşan Tölesler olduğu anlaşılmaktadır.Orta Asya'da tarihî rol oynayan toplulukların, çeşitli adlar altında gruplaşan Tölesler olduğu anlaşılmaktadır. Türkçe Töles kelimesi, ihtimal asıl, kök, temel manalarına gelmektedir. 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Türk adı ile kurulmuş ilk türk devleti olan Göktürkler kendilerine bu devleti kurma yetkisini Tanrının verdiğine inanırlardı. Uzun yıllar boyunca çinlilerle savaşmışlardır ve Göktürkler uzun zaman yaşamışlar ancak çıkan taht kavgaları zayıflanıp parçalanmalarına neden olmuştur.
+ Yorum Gönder