+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Agarta Medeniyeti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Agarta Medeniyeti Hakkında Bilgi
  agarta medeniyeti hakkında bilgi ksıaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Agarta Medeniyeti Hakkında Bilgi

  AGARTA

  Bugün dünyanın her yanında, yeri özel olarak belirtilmeyen, ancak, genellikle Tibet'te bulunduğu varsayılan ve adına Agarta denilen bir yeraltı kenti hakkında bilgileri olduğunu öne süren binlerce kişi mevcuttur. Söylediklerine göre, bu kentte,diğer ünvanlarının yanısıra «Dünyanın Kralı» adını taşıyan bir «Ağabey» ya da «Yüce Kişi» tarafından yönetilen yüksek bir uygarlık vardır: Bazıları, O'nu gördüklerini iddia ederler. Bu iddiaların arasında, en azından bir kez dünya yüzeyini ziyaret ettiği rivayeti de yer alır. Denilirki, insanlık O'nun rahmetlerinden nemalanmaya hazır olduğu zaman ortaya çıkacak ve yeni bir barış ve bolluk uygarlığı tesis edecektir,


  Bir «tanığın» sözlerini aktaracak olursak: «O, buraya, çağlar önce, o zamanlar henüz aydınlanmakta olan insanlığın Öğretmeni ve Rehberi olmak üzere Venüs gezegeninden gelmiştir. Binlerce yıllık, bir yaşta olmasına rağmen, oİağan dışı mükemmellikte gelişmiş ve yakışıklı olan bir genç görünümündedir. Ancak, gözlerinden neşr olunan sonsuz sevgi, bilgelik ve güçlülük ışığının hiçbir genç yanı yoktur. Ortalama cesametteki bir insandan biraz daha büyüktür, fakat ırk bakımından köklü farklar yoktur.»

  Agarta, yeryüzünün fizik seviyeden inisiye edilişini sağlayan Yüce inisiyatik Merkez olarak, Dünya Rabbi’nin dünya üzerindeki 'fizik eli'dir. Agarta yüce hiyerarşisi, yeryüzüne tam olarak hakim olabilen ve tasar*ruf edebilen inanılmaz bilimler ve kudretlerle, onbin yıllardır beşeriyet kütlelerinin yetiştirilişinde bilinen ve bilinmeyen sürekli girişimleri ve çalışmaları ile, Tanrı'nın Arslanları'nın Gizli Yatağı'dır.

  Nice nice Agarta inisiyesi kutlu rehberler, beşeriyeti daima evrim yolunda eğitmek üzere vazife görmüşler ve de görmektedirler. Bu inisiyeler, oradan aldıkları ışık ile beşeriyetin evrim ve gelişim yollarını daima aydınlata gelmişlerdir.

  Agarta'nın yöneticisi ve Dünya'nın efendisi Yüce Dost Brahitma, Yüce Hiyerarşisi ile, Dünya Rabbi'nin yeryüzündeki gerçek temsilcisi olarak, yeryüzünde Tanrı Hakkı'nın Tecellisi üzre beşeriyetin bedenli En Yüksek Yöneticisi'dir. Evrensel Varlık Brahitma, beşeriyetin hayrı ve gelişimi yolunda, kuşkusuz en aktif bir bedenli Varlık olarak, Dünya Rabbi'ne hizmet ederken, aynı zamanda bir Evrensel Program'ın da gerçekleşmesi için Vazife halindedir.

  Dünya'nın Efendisi Brahitma, ülkemizde gerçekleştirilmek durumunda olan Bilgi çağı Vazifesi'nin, sürekli denetleyicisi ve gözetleyicisi'dir.Ve sunu iyice hatırda tutmalıdır ki, Agarta'nın açığa çıkması ülkemizdeki Yüce Vazife ile gerçekleşecek ve Yüce Merkez ülkemizde tezahür edecektir
  . İnanılmaz kudretler ve güçler sahibi olan bir okült kadro, ülkemizde yakında çıkacak olan Rehber ve Rehberlik yolunu açmak üzre bir girişimde bulunmaktadırlar. Karanlığın saltanatı erçeç yıkılacaktır ve Göklerin Egemenliği kurulacaktır.

  Tüm yeryüzü ülkeleri bu esas üzre bir değişime uğrayacak ve artık şimdiki birinciler sonuncu ve sonuncular birinci olacak ve böylece, hak ve liyakat esaslarına dayalı beşeri ilişkiler ve yönetimler,yeryüzünü Bilgi çağ Cenneti haline dönüştüreceklerdir. Herkesin doğal yerini bulacağı ve oradan yükseleceği bu olgu, Evrensel Ahenk Yasası'nın yeryüzünde hayata geçirilişi olacaktır; aynen Agarta Hiyerarşisi'nde olduğu gibi

  Yüzyıllardır bir Agarta İnisiyesi olan ulusumuz, tüm dünya halk ve uluslarına Bilgi çağı önderliği yapmak için, nice nice çileli bir eprövler ve hazırlık safhası geçirmiş ve artık bu Yüce Vazife'nin gerçekleştirilmesi aşamasına ulaştırılmıştır.
  Çok görkemli günler gelmektedir.

  Kalender ve dost yurekli ulusumuz ve bu kutlu ve çilekeş ülkemiz,enyüce biigi ve bilgeliğin tüm dünya beşeriyetine öğretileceği bir yurd ve ulus haline getirilecektir ve artık bu olguyu hiçbir karanlık güç engelleyemeyecektir.

+ Yorum Gönder