+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Frigya Medeniyeti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Frigya Medeniyeti Hakkında Bilgi
  frigya medeniyeti hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Frigya Medeniyeti Hakkında Bilgi

  FRİGYA MEDENİYETİ

  Yaşadığı Dönem: (M.Ö 1200-M.Ö 600)

  Kurulduğu Bölge:
  Orta Anadolu’da Sakarya Nehri çevresinde kurulmuştur. Başkentleri Gordion (Polatlı) dır.

  Sosyal ve Ekonomik Hayat: Halk, tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır.Tarım ve hayvancılığı korumak amacıyla ağır yasalar hazırlanmıştır. Öküz kesen ve saban kıran ölümle cezalandırılmıştır. Dokumacılık, madencilik ve ticaret gelişmiştir.

  Yönetim: Ülke krallıkla yönetilirdi. Halkın yönetime katılmasına izin verilmemiştir. Krallarına Midas unvanı verilmiştir.

  Dini İnanış: Frigler çok tanrılı inanışa sahip olmuşlardır. En önemlisi bereketi ve toprağı temsil eden Kibele adlı ana tanrıçadır.

  Ordu: Anadolu’da yaşamanın gereği olarak güçlü bir orduya sahip olmuşlardır.

  Yazı, Dil, Edebiyat, Bilim, Sanat, Mimari: Frigyalılar yazıda Fenike ve Helen alfabesini kullanmışlardır. Kuyumculuk, kaya mimarisi, kaya işlemeciliği, tahta işçiliği, halı ve kilim dokumacılığında oldukça gelişmişlerdir.

  Uygarlık Tarihine Bıraktığı: Frigler ölümden sonra da yaşamın devam ettiğine inandıkları için Tümülüs adı verilen mezarlar ile kaya mezarları yapmışlardır. Bu mezarlardaki kalıntılar uygarlık tarihine ışık tutmuştur.

  Diğer Uygarlıklar İle İlişkisi: Frigyalılar geçiş yolları üzerinde bulunduklarından, pek çok uygarlığı etkilemiş ve bu uygarlıklardan etkilenmiştir.

  En Çok Bilinen Özelliği: Tarım toplumu olmanın gerçeği olarak tarımı korumak adına yaptıkları yasalardır.


  Frigya, Sakarya Irmağı ile Büyük Menderes’in yukarı çığırları arasında kalan bölgenin eski çağdaki adı.
  Bu ad, Balkanlardan gelip bu bölgeye yerleşen Friglerden geliyordu. Frigler önce BitinyaM.Ö. 12. – M.Ö 7. yüzyıllar arasında Orta Anadolu’nun batısına egemen oldular. Ama yeni göç dalgası Frigleri daha iç bölgelere itti. Frigler önce Sakarya Irmağı çevresine, ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes’in yukarı vadileri ile doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine yerleştiler. Friglerin bir bölümü Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak vadisine kadar ilerlediler. bölgesine yerleştiler ve Batıda Gordion kentini başkent edinen asıl Friglerin ilk kralı Gordios’tu. Frigler Urartularla birleşerek Asurlulara karşı savaştılar. En parlak dönemlerini İÖ 9.-8. yüzyıllarda yaşayan Frigler, Hitit topraklarının neredeyse tümünü ele geçirdiler. İÖ 738′de başa geçen Gordios’un oğlu efsanevi kral Midas, Asurlularla anlaşma yolunu seçti. Midas döneminde başkent Gordiumun yanı sıra Midas Kenti ve Pessinus de çok gelişmişti. İÖ 700lere doğru Kafkasyadan Anadolu’ya giren Kimmerler, Friglerin başkenti Gordium’a kadar ilerlediler. Kenti ele geçirerek yaktılar. Bu yenilgi karşısında Kral Midas’ın öküz kanı içerek kendini öldürdüğü söylenir.

+ Yorum Gönder


friglerinyaşadıgıçağ,  frig medeniyeti