+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Emevilerin yıkılışının nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Emevilerin yıkılışının nedenleri nelerdir
  kısaca emevilerin yıkılışının nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Emevilerin yıkılışının nedenleri nelerdir

  KISACA EMEVİLER'İN YIKILIŞINI NEDENLERİ


  1. Devlet yönetiminde meydana gelen bozukluklar
  2. Emeviler'in Arap milliyetçiliği yaparak Müslümanlar arasında ikilik çıkarmaları

  UYARI : Bu politikalarından dolayı İranlılar ve Türkler Emeviler'e karşı sürekli ayaklanmışlar ve yıkılmalarında etkili olmuşlardır. Örnek olarak Horasan valisi Kuteybe Bin Müslim'in isyanını verebiliriz.

  3. Halifelerin fetihlerde ordunun başında bulunmayıp saraya kapanmaları
  4. Abbasoğulları'nın Emeviler aleyhinde propagandaları
  5. Muaviye ve Yezid döneminde Müslümanlar'a ve Hz. Muhammed'in soyundan gelenlere yapılan kötü muameleler
  6. Şii ve Harici grupların aleyhte çalışmaları

+ Yorum Gönder