+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Babailer Ayaklanması ve Baba İshak Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Babailer Ayaklanması ve Baba İshak Kimdir
  Babailer Ayaklanması ve Baba İshak Kimdir

  Babailer Ayaklanması
  Anadolu Selçuklu devletine karşı dinsel siyasal Türkmen ayaklanması (1240). Kentlerdeki Sünni halka dayalı bir devlet örgütü kuran Anadolu Selçukluları sınırlarda ve kırsal bölgelerde yaşayan Türkmenleri giderek dışladılar. Sosyal ve ekonomik açıdan olduğu kadar dinsel inançları bakımından da kentlilerden ayrılan Türkmenler in İslamlığı kentlerin, Türkler’in eski şaman geleneklerinin, tasavvuf şekline girmiş Şiiliğin, bazı yerel inanışların tesirini taşıyan bir müslümanlıktı. Kırsal halkta dinsel hayatın düzenleyicileri, şehirlerdeki Sünni alimlerden çok farklı, eski Türk Şamanlarının müslüman olmuş bir devamından başka bir şey olmayan Türkmen babalarından meydana gelmekteydi. öte yandan ekonomik güçlükler, Moğol istilalarının sayılarını daha da çoğalttı. Türkmenler ile Selçuklu sulyanları arasındaki çelişkiyi derinleştirmiş, Türkmen babalarını devlete karşı asi bir öğe durumuna sokmuştur. Amasya’nın Çat köyüne yerleşen Türk Şamanı, İslam şeyhi karışımı Baba İlyas, dinden diyanetten ve adaletten ayrılmakla suçladığı Selçuklu yöneticilerine karşı propagandaya başladı. Gıyasettin Keyhüsrev Il’ye karşı açıktan açığa cihat ilan ederek müritleri aracılığıyla kendine tabi insanları çoğalttı. Bu arada Harran, Urfa, bölgesindeki Harizmşahlar’ı da Selçuklu sultanına karşı savaşa çağırdı. Baba İlyas’ın halefi Baba İshak’ın öncülüğünde ayaklanan Türkmenler Sumeysat (Samsat), Kâhta, Adıyaman bölgesini yakıp yıktılar; kendilerine katılmayan Müslüman ve Hıristiyanları öldürüp mallarını yağmaladılar. Üzerlerine gönderilen Malatya subaşısı Muzafferettin Alişir’i iki kez yendiler, ardından Sivas’a ilerlediler. Sivas’ı yağmaladıktan sonra kendilerine katılan göçebe Türkmenler ile sayıları daha da artmış olarak Baba llyas’a kavuşmak üzere Tokat ve Amasya’ya doğru ilerlediler. Telaşa kapılan Giyasettin Keyhüsrev II, Beyşehir Gölü üzerindeki Kubadabad Adası’na çekildi ve ünlü komutanlarından Mübarizettin Armağanşah’ı Amasya subaşısı atayarak ayaklanmayı bastırmakla görevlendirdi. Türkmenler’den önce Amasya’ya varan Armağanşah Baba İlyas’ı yakladı ve kale burcunda sallandırdı. Baba İlyas’ın ölümsüz olduğuna inanan Türkmenler Amasya’ya ulaştıklarında kente girdiler ve Armağan şah’ı öldürdüler daha sonra, Konya’ya doğru yola çıktılar. Sultan, Moğollar’a karşı Erzurum ucunda bekleyen askerlerini hareket emri verdi. Selçuklu hinayesindeki frank ve gürcü askerleri de orduya katıldı. Selçuklu askerleri, Baba İshak idaresindeki Türkmenler ile Kırşehir’in Malya Ovası’nda karşılaştı. Baba İlyas’m dinsel gücünden çekinen İslam askeri savaşmak istemediğinden, ilk olarak Hıristiyan askerleri savaşa sürüldü. Hıristiyan birlikler Türkmenler’in ilk hücumunu geri püskürtünce cesaretlenen İslam askeri de savaşa girdi ve çok küçük yaştaki çocuklar dışında tüm Türkmenler kılıçtan geçirildi.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Baba İshak Anadoluda yaşamış ve bir halk kahramanı olmayı başarmıştır. Baba İshak Selçuklu Hükümdarına karşı isyan etmiştir ve bu isyan o kadar çok yayılmıştır ki hükümdar başkenti terketmek zorunda kalmıştır.
+ Yorum Gönder