+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Dericilik Mesleği ile ilgili bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Dericilik Mesleği ile ilgili bilgiler
  Dericilik : Mesleği ile ilgili bilgiler

  Dericilik Mesleği


  Dericilik programının amacı, deri, yün işlenmesi ile ilgili teknolojiyi geliştirme alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktadır.

  Dericilik Programının Amacı : Dericilik programının amacı, hayvan derilerinin ve kürklerinin işlenmesi, boyanması ile ilgili çalışmaları yürütecek olan elemanları yetiştirmektir.

  Dericilik Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Dericilik programında kimya, fizik, kimya, temel matematik, deri histolojisi ve embriyolojisi, deri üretimi, küçükbaş deri işleme teknolojisi, deri kimyası, deri atıklarının kullanımı, derilerde kalite kontrol ve ham deri ticareti gibi dersler okutulur.

  Dericilik için Gereken Nitelikler : Dericilik programında okumak isteyenlerin anatomi ve kimyaya ilgili, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen kimseler olmaları beklenir.

  Dericilik Programının Bulunduğu Üniversiteler Ve Fakülteleri :

  EGE - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
  ONSEKİZ MART - BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU
  SÜLEYMAN DEMİREL - YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
  KADİR HAS - TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  NİĞDE - BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
  SÜLEYMAN DEMİREL - YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
  AFYON KOCATEPE - UŞAK MESLEK YÜKSEKOKULU
  NİĞDE - BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
  ONSEKİZ MART - BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU
  ADNAN MENDERES - KARACASU MESLEK YÜKSEKOKULU
  TRAKYA - ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
  İSTANBUL - TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
  ABANT İZZET BAYSAL - GEREDE MESLEK YÜKSEKOKULU
  KADİR HAS - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Dericilik Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Dericilik programını bitirenlere "Dericilik Teknikeri" ünvanı verilir. Dericilik teknikeri yaş deri ve pöstekilerin üzerindeki yabancı cisimlerin temizlenmesi, kimyasal eriyikler içinde bekletilerek tabaklanması, tabaklanan derinin yumuşatıldıktan sonra temizlenmesi, gerdirilmesi ve boyanması gibi işlerin yürütülmesini sağlar. Dericilik teknikeri deri ve lif teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisinin gözetim ve denetimi altında görev yapar.

  Dericilik Teknikerinin Çalışma Alanları : Dericilik teknikeri, sektöre ve özel kuruluşlara ait deri işleme fabrika veya atölyelerinde görev alabilir.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Dericilik Hakkında Bilgi

  Dericilik Mesleği ile ilgili bilgiler

  Başlıca Deri Çeşitleri

  Derinin İşlenmesi

  Dericilik Bazı hayvanların derisini işleyerek kullanılır hale getirme işi.

  Başlıca Deri Çeşitleri
  Güderi: geyik postundan yapılan yumuşak deri; eldiven yapımında ve temizlik işlerinde kullanılır;
  Kösele: büyükbaş hayvan derilerinden yapılır; sert, kalın ve dayanıklı olduğu için ayakkabı tabanı, bavul ve çanta yapımında kullanılır;
  Maroken: keçi postundan yapılan deri çeşidi; ilk kez Fas’ta (Fransızca Marok) yapıldığı için bu ad verilmiştir;
  Meşin: sepilenmiş koyun derisi; rugan: ayna gibi parlak siyah deri; daha çok ayakkabı ve çanta yapımında kullanılır; sahtiyan: sepilenerek boyanmış ve cllâlanmış deri;
  Süet: bir yüzü hafifçe tüylü, çok yumuşak deri; çeşitli giyim eşyası yapımında kullanılır; vidala: sepilenmiş dana derisi; ayakkabı, çanta v.b. yapımında kullanılır;


  Derinin İşlenmesi.jpg.


  Plastik maddelerin keşfine kadar aynı zamanda hem sağlam, hem yumuşak, hem de su geçirmez tek madde deriydi; onun için dericilik insanoğlunun bildiği en eski sanatlardan biridir.

  Beslenmek için avlanan ilk insanlar vurdukları hayvanların derilerini elbise, çeşitli eşya ve silâh yapımında kullanmak için ilkel yöntemlerle işleme yoluna gitmişlerdi. Sümerlerin, Asurluların, Hititlerin, Romalıların ve Eski Yunanlıların dericilik yaptıklarını gösteren eserler vardır.

  Dericiliği geliştiren toplumlardan biri de Türklerdir. Orta Asya atlı uygarlıklarında Türkler hafif ve kolay taşınabilir olduğu için, pek çok eşyayı deriden yapmışlardı. Türkler deriyi sadece işlemekle kalmıyor, kızgın demirle deri üzerine süsler de yapıyorlardı.

  Kâğıdın henüz bilinmediği dönemde deri, kâğıt yerine de kullanılırdı. Ceylan, koyun veya keçi derisi iyice temizlenir, kâğıt gibi pürüzsüz hale getirildikten sonra (akderi) üzerine elle yazı yazılır, sonra bunlar birleştirilerek ciltlenir ve kitap haline getirilirdi.

  Derinin İşlenmesi

  Dericilikte, başta büyükbaş hayvanlar olmak üzere, koyun, keçi, domuz, kuş, yılan, timsah, ceylan gibi çeşitli hayvanların derilerinden yararlanılır.

  Tabaklık adı da verilen deri işlemeciliği tabakhanede başlar. Önce tuzlanarak veya kurutularak, bazen de bu işlemin ikisi birden uygulanarak taze derinin bozulması önlenir. Bunu, temizleme yani sepileme izler. Temizlemede derinin tüylü kısmı (pöstekisi) ile üzerinde kalmış olabilecek küçük et parçaları, asıl deriden ayrılır. Sepileme işleminde sönmemiş kireç veya kimyasal maddeler kullanılır. Temizlenmiş deri bir havuzda bir süre bekletilir, sonra yuvarlak tahta kalıplar üzerine geçirilerek kazınır, ondan sonra tanenli su doldurulmuş ikinci bir havuza atılır. Deri burada, küçükbaş hayvan derisiy-se birkaç ay; manda, öküz gibi büyükbaş hayvanlardan birinin derisiyse iki yıl kadar bekletilir. Deri havuzlandıktan sonra kurutulur, dövülerek yumuşatılır. Ancak bu işlemlerden sonra deri kösele veya ince deri haline gelir.

  Türkiye’de yılda işlenen deri miktarı, 1972′de vidalalık 80 000, kösele-lik 45 000, küçükbaş ham deri olarak 35 000 tondu. Bu miktarlar genellikle Türkiye’nin ihtiyacını aştığı için üretilen derilerin bir kısmı ham olarak, bir kısmı da işlenmiş veya eşya haline getirilmiş olarak ihraç edilir. Günümüzde deri gitgide değer kazanan bir mal haline geldiği, ihtiyaç da hızla arttığı için, aynı işlerde kullanılmak üzere geliştirilen yapay dericilik gerçek dericilikten daha hızlı yayılmaktadır. Gerçek deriler ise ancak çok pahalı, hattâ lüks sayılabilecek eşyada kullanılmaktadır.

  Saraçlık

  Dericiliğe bağlı önemli elsanatlarından biridir. At takımları, eyer, koşum takımı, cüzdan, çanta v.b. deri eşya yapımı bu sanata girer. Bu gibi eşyayı yapan ve satan esnafa saraç denir.

  Saraçlık çok eski bir elsanatıdır ve dericilikle yaşıt sayılabilir. Deriyi işlemeyi çok iyi bilen Türkler ata çok önem verdikleri için saraçlığa da büyük önem vermiş, bu sanatı gittikleri her yere götürmüşlerdir.

  Ortaçağ’da hemen hemen her kentte saraçların birarada çalıştığı bir saraçlar çarşısı bulunurdu, istanbul’un saraçlar çarşısı bugünkü Saraçhane denilen semtteydi; Evliya Çelebi’ye göre, XVII. yy.da bu çarşıda 1 000′den fazla dükkân vardı.

+ Yorum Gönder


deri saraçlık kalite kontrol ile ilgili makaleler