+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Bir Bankanın Şube Açması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Bir Bankanın Şube Açması


  Bankanın Şube Açması

  Bir Bankanın Şube Açması: Türkiye’de kurulmuş bir bankanın yine Türkiye sınırları içinde şube açabilmesi 5411 nolu kanunun 13. maddesinde şöyle belirtilmiştir: "Kurulca belirlenecek esaslara ve bu kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmuş olması ve kuruma bildirilmesi şartıyla bankalarca yurt içinde şube açılması serbesttir." Ayrıca kıyı bankacılığı konusuna 14. maddede şöyle açıklık getirilmiştir: Türkiye'de kurulan bankaların, kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil olmak üzere yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları, bu kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere ve kurulca belirlenecek esaslara uyulması kaydıyla kurulun iznine tâbidir.
 2. Fatma
  Administrator

  Osmanlı İmparatorluğu döneminde bankalar yabancıların ve azınlıkların elindeydi. Bankalar Türkiyenin her yanına hatta zaman zaman yurtdışına yayılmış oldukları için de, bu pozisyonda istihdam edenler sık sık yolculuk yaparlar.
+ Yorum Gönder