+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Kimya öğretmenin Görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Kimya öğretmenin Görevleri
  Kimya ögretmenin Görevleri nelerdir?

  Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
  Kimya öğretmeni, bu program çerçevesinde;
  - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
  - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
  - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
  - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
  - Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
  - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
  - Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Kimya öğretmenin birinci görevi öğrencilerine çok kimya dersi vermesidir. Kısacası kimya ile ilgile tüm bilgileri çocuklara çok iyi bir şekilde aktarmalı.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kimya öğretmenlerin görevi diğer öğretmenlerde olduğu gibi dersini öğrencilere kavratarak anlatmaktır.
+ Yorum Gönder


kimya öğretmeninin görevleri