+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Maden Mühendisi Görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Maden Mühendisi Görevleri


  MADEN MÜHENDİSİ HAKKINDA BİLGİ


  Maden Mühendisi Nasıl Olunur?


  Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, kimyasal ve petrografik analizlerinin kimya ve jeoloji mühendislerince yapılmasını sağlar. Düzenlenen raporları jeoloji mühendisleriyle değerlendirir. Maden yataklarının yerini, rezerv miktarını, etrafını saran tabakaların cinslerini ve özelliklerini saptar, Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, galeri kırma ve ayırma tesisleri, su ve elektrik kaynakları ile taşıma kolaylıkları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar, Üretim yöntemlerine, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler, Yeraltında ve yerüstünde yürütülen maden ve taş ocağı işlerine gözetmenlik yapar, Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve cevher tozlarını sıvı bir ortamda yüzdürerek ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmaları gözetir.

  Maden Mühendisi Kullanılan Malzemeler

  Kazı makineleri, Pusula, harita, dedektör, Çekiç, Topoğrafik ölçüm aletleri, Gaz ölçüm cihazları, İş güvenliği ve kurtarma cihazları, İlk yardım araç ve ekipmanları kullanır.
  Maden Mühendisi Özellikleri

  Maden mühendisi olmak isteyenlerin; Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip, Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada, yer altında, güç pozisyonlarda çalışmaya dayanıklı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen, sorumlu, sabırlı ve titiz kimseler olmaları gerekir.

  Maden Mühendisi Okulu

  Mesleğin eğitimi yazılı üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin Maden Mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.

  Maden Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır

  Mühendislik-mimarlık fakültelerinde, öğrenim süresi 4 yıldır.

  Maden Mühendisi Diploma


  Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Maden Mühendisliği” lisans diploması ve “Maden Mühendisi” unvanı verilmektedir.

  Maden Mühendisi Çalışma Alanları


  Maden mühendisliği alanı sürekli gelişim ve ilerleme gösterdiğinden, teknolojinin iyi izlenmesi gereklidir. İlerleyen teknolojik olanaklar ile yeni maden cevherlerinin ortaya çıkarılması söz konusu olmaktadır. Meslekte, gereksinimden fazla eleman bulunduğundan, iş bulma olanakları fazla değildir. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olan elemanların iş bulma olanakları daha fazladır. Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank’a bağlı işletmeler, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, çimento fabrikaları gibi kuruluşlarda çalışabilirler.

  Maden Mühendisi Meslekte İlerleme

  Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda; uzmanlık alanları, deneyimleri, kurum ve kuruluşların hizmetleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.
 2. Acil

  Maden Mühendisi Görevleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder