+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Motor Öğretmeni nasıl olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Motor Öğretmeni nasıl olunur
  MOTOR ÖĞRETMENİ MESLEĞİ HAKKINDA BİLGİ

  MOTOR ÖĞRETMEN MESLEĞİ  Makine model meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Model öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  Motor Öğretmeni Kullanılan Malzemeler

  Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), Model bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

  Motor Öğretmeni Özellikleri

  Model bölümü atelye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Model bölümü atelye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

  Motor Öğretmeni Okulu

  Mesleğin eğitimi, Ankara Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Döküm-Model Anabilim Dalının Model Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle D. Meslek eğitimi bölümünde yer alan bilgiler “Model Öğretmenliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

  Motor Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

  Motor Öğretmeni Diploma

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Model Öğretmenliği” lisans diploması ve “Teknik Öğretmen” unvanı verilir.

  Motor Öğretmeni Çalışma Alanları

  Teknik Eğitim Fakültesinin Model Eğitimi Bölümünü bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının Makine Model alanına öğretmen olarak atanırlar. Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Dalının alan ortak ve dal derslerini verirler. Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler. Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak model meslek alanında atelye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

  Motor Öğretmeni Meslekte İlerleme

  Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler. Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak kalite kontrol şefliği, imalat şefliği, imalat müdürlüğü, teknik müdürlük, kısım amirliği, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler. İsterlerse yüksek lisans yaparak, üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler. Kendi işyerini kurarak müstakil çalışma imkânına sahiptirler.
 2. Acil

  Motor Öğretmeni nasıl olunur isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder