+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Nasıl Zabıtalık Yapılır? Zabıtalık İle İlgili Gerekli Bütün Yararlı Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Nasıl Zabıtalık Yapılır? Zabıtalık İle İlgili Gerekli Bütün Yararlı Bilgiler
  Nasıl Zabıtalık Yapılır?

  Zabıtalık İle İlgili Gerekli Bütün Yararlı Bilgiler

  Belediye zabıtası, belediye sınırları içinde beldenin düzeni ve belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef bir özel zabıta kuvvetlidir.
  Belediye zabıtası personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı özel yönetmeliğinde gösterilir.
  Belediye Zabıtasının Kuruluşu:
  Her belediyede, ihtiyaç ve imkanına göre; sabit, gezici veya toplu zabıta teşkilatı kurulur. Yaklaşık olarak 1500 nüfusa bir zabıta personeli isabet etmek üzere, kuruluş kadrosu belediye meclisince tespit olunur ve yetkili mercilerin tasdiki ile uygulanır.
  Belediye Zabıtasının Bağlılığı:
  Belediye zabıtası doğrudan doğruya belediye başkanının emri altındadır. Belediye şubelerine ayrılan yerlerde şubeye bağlı zabıta personeli belediyeşube müdürlerinin emri altındadır.
  Özel kanunların, belediye zabıta personelini görevlendirebilecekleri hususunda kendilerini yetkili kıldığı hallerde en büyük mülkiye amirleri zabıta personelini görevlendirmekle beraber, ilgili belediye başkanı veya şube müdürüne de bilgi verirler.
  Belediye Zabıta Hizmetlerinin Sürekliliği:
  Belediye zabıta hizmetlerinde süreklilik asıldır. Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günlerinde ve günün 24 saatinde zabıta hizmeti aksatılmaz. Belediye zabıta personelinin çalışma saatleri, hafta tatilleri, genel tatiller, ulusal bayram…vb’de de sürekliliği sağlayacak şekilde, haftada 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Bu, belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Zabıta kadrosu 8 ve daha aşağı olan belediyelerde zabıta amir ve memurlarının çalışma saatleri iş durumuna göre haftada 48 saat kaydına bağlı olmaksızın belediye başkanı tarafından düzenlenir.
  Zabıta Hizmetlerinin Belediye Sınırları İtibariyle Bütünlüğü:
  Belediye zabıtası hizmetleri belediye sınırları içinde bir bütündür. Merkez amirliği ve şubelere ayrılan belediyelerde şube zabıta amirliği ile sürekli veya geçici olarak kurulabilecek geçici zabıta karakolları ve noktaları sabit belediye zabıta kuruluşlarıdır.
  Gezici belediye zabıtası esas itibariyle motorlu taşıtlarla donatılmış ekipler halindedir.
  Zabıta birimleri belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile kurulur.
  Zabıta Memurlarının Yükümlülüğü:
  Görevli oldukları çalışma saatleri veya sabit olarak görevlendirildikleri belirli bir alan dışında karar, emir veya yasaklarına aykırı davranışlara şahit olan veya bu davranışlardan haberdar edilen belediye zabıta memurları menedilen veya yapılması suç, teşkil eden fiile el koymakla beraber belediye zabıtasının en yakın sabit kuruluşuna durumu iletirler ve failler hakkında giriştikleri işlemi onlara devrederler.
  Zabıta memurları, yangın, deprem, su baskını, olağanüstü hal gibi zaruret halinde, düzenlenen çalışma saatleri dışında çalışmaya mecburdurlar.
  Belediye zabıtası memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle ve hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdürler.
  Görevlerini yaparken belediye zabıtasına karşı gelenler Devlet Zabıtası’na karşı koyanlar gibi ceza görürler.
 2. Acil

  Nasıl Zabıtalık Yapılır? Zabıtalık İle İlgili Gerekli Bütün Yararlı Bilgiler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


zabıtalık,  zabıtalık ile ilgili bilgiler