+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar
  Sağlık Yönetimi Ne İş Yapar

  Sağlık Yönetimi hakkında önemli bilgi

  Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve
  sağlanması için gerekli önlemleri alır, Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çı-
  kışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar, Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder,
  buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa tesli-
  mini sağlar, Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılma-
  sını sağlar, idari birimlerin GÖREVLERini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare
  hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca
  görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır.

  saglik2.jpg
  sivil savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak
  devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş GÖREVLERi yürütür,
  Kurumun, periyodik istatistik, polik-
  linik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere
  gönderir, Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin
  sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir, Hastanenin halen ve gelecekteki yatak
  gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.
 2. VUSLAT
  Bayan Üye

  sağlık yönetimi kelime olarak bakıldığında sağlık kuruluşlarında yöneticilik yapan kişiler olarak görülebilir bunun yanında sağlık kurluşlarında gerekli ihtiyaçların karşılanmasından sorumludurlar
+ Yorum Gönder


sağlık yönetimi ne iş yapar,  sağlık