+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Çocuk Gelişimi Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Çocuk Gelişimi Tanıtımı
  Çocuk Gelişimi Tanıtımı

  Çocuk Gelişimi

  Çocuk Gelişimi Bölümü’ nün amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektir.

  cocuk gelisim.JPG

  Çocuk Gelişimi programından öğrenciler, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk - aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurma çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.


  Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

  Çocuk Gelişimi Lisans Programından mezun olabilmek için programda belirtilen dersler ve mezuniyet tezinden ve stajdan başarılı olunması ve 152 kredinin alınması zorunludur.

  Çocuk Gelişimi öğretim programı içerisinde altıncı yarıyılın bitiminde gerçekleştirilmesi planlanan yaz stajı öğrencinin çocuk gelişimi ile ilgili mesleki bilgiyi yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Staj; bölüm öğretim üyeleri ve yardımcılarının denetimi altında alanda uygulanır. Üçüncü yılın sonunda öğrencilerden sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda altı hafta süreyle yaz stajı yapmaları istenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin üç yıl boyunca almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkanına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri ve dördüncü yılda alacakları derslerle ilgili olarak yapacakları diğer uygulamalara bir temel oluşturmaları amaçlanmaktadır.

  Programdan mezun olanlara “Çocuk Gelişimci” unvanı verilmektedir.

  Mezunların İstihdam Alanı

  Çocuk Gelişimciler; çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarının (zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal, özbakım) değerlendirilmesi, gelişimlerinin takip edilmesi, çocuğa ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programların hazırlanması, ailelere çocuklarının gelişimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, hastanelerde gelişim takibinin yapılması, bireysel ve grup çalışmalarına yönelik eğitim hedeflerinin belirlenmesi ve eğitim programlarının hazırlanması çalışmaları ile hizmet içi eğitim çalışmalarında, oyuncak tasarımı ve çocuk kitapları konularında danışmanlık ve denetleme çalışmalarında, çeşitli yayın organlarında çocuklara yönelik programların hazırlanması, danışmanlık ve denetleme çalışmalarında, çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme, danışmanlık ve yapılan projelerin gözden geçirilmesi çalışmalarını da yürütebilmektedir

  Çocuk Gelişimciler;

  Ø Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda , Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında,

  Ø Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde,

  Ø Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında

  Ø Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde,

  Ø Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulu’nda,

  Ø Anaokullarında,

  Ø Özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,

  Ø Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde,

  Ø Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde,

  Ø Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında,

  Ø Eğitsel oyuncak üretiminde,

  Ø UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda,

  Ø Sivil Toplum Örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadır.
 2. Acil

  Çocuk Gelişimi Tanıtımı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder