+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Jandarma genel komutanlığının görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Jandarma genel komutanlığının görevleri nelerdir
  Jandarma genel komutanlığının görevleri nelerdir

  Mülki Görevleri:
  Genelde emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak için suç işlenmesini önleyici faaliyetleri kapsar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ceza infaz kurum ve tutukevlerinin dış koruması görevleri de bu kapsamdadır.

  Adli Görevleri:
  Suçların işlenmesini müteakip suç ve suçluların ortaya çıkarılması, yakalanması ve suç delilleri ile birlikte adli makamlara intikal ettirilmesidir.

  Askeri Görevleri:
  Askeri kanun ve nizamların gereği olan görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri kapsar.

  Jandarma.jpg
  Diğer Görevler:
  Mülki, Adli ve Askeri Görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı hükümet kararlarıyla verilen görevlerdir.

  JANDARMANIN SORUMLULUK ALANI
  Jandarma’nın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; polis görev sahası dışı olup, bu alanlar İl ve İlçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma bu yerlerde; emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumludur.
  Jandarmanın sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün % 92’sini kapsamaktadır 2. Meryem
  Bayan Üye

  şimdilerde direk bakanlığa bağlı olan Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, bağlıdır
+ Yorum Gönder