+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Nasıl İnfaz Koruma Memuru olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Nasıl İnfaz Koruma Memuru olunur
  Nasıl İnfaz Koruma Memuru olunur

  Nasıl İnfaz Koruma Memuru olabilirim


  İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenci Alımı Sınav İlânı

  Adaylar sadece atanmak istedikleri kurumun bağlı olduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi öğrenciliğe kabul edilmeyeceklerdir.


  İnfaz ve Koruma Memurluğu Genel Şartlar


  a) Türk Vatandaşı olmak,


  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


  Türk Ceza Kanunu’nun 53′üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


  c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


  d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,


  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,


  f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak.


  g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için 10 Temmuz 1975 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 28 Kasım 1975 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.


  h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İnfaz koruma memuru olmak için bazı şartlar vardır. bunlar; öncelikle türk vatandaşı olmak zorundasınız,devlete karşı herhangi bir suç işlememiş olmalısınız, asker kaçağı olmamalısınızbu şartlara uygun olursanız infaz koruma memuru olabilirsiniz.
+ Yorum Gönder