+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Radyoloji Doktorunun Görevleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Radyoloji Doktorunun Görevleri Nelerdir
  radyoloji doktorunun görevleri nelerdir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Radyoloji Doktorunun Görevleri

  1. Röntgen Laboratuarında yürütülen hizmetlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini takip eder.

  2. Röntgen Laboratuar Hizmetlerinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesin den sorumludur. Röntgen

  3. Laboratuarında kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin isteminin ve kullanılmasının takibini yapar.

  4. İşleyiş açısından Röntgen Laboratuar Teknisyenlerinin amiridir.

  5. Röntgen Laboratuar çalışmalarını kontrol ve koordine eder.

  6. Röntgen Laboratuar Teknisyenleri ile diğer birim çalışanları arasında doğan problemlerin çözümü için gerekli görüşmeleri yapar.

  7. Çözümü bulunamayan durumlarda durumu Başhekime bildirir.

  8. Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür.

  9. Kalite Yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışmak.

  10. Bölümünde çıkan uygunsuzluklarda gerekli Düzeltici ve Önleyici faaliyet çalışmalarını başlatmak.

  11. Açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyetlerin yerine getirilip, getirilmediği ile ilgili Yönetim Temsilcisi ile birlikte veya ayrı olarak nihai karar vermek.

+ Yorum Gönder


radyoloji doktorunun görevleri