+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Toplum Sağlığı Merkezi Doktorunun Görevleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toplum Sağlığı Merkezi Doktorunun Görevleri Nelerdir
  toplum sağlığı merkezi doktorunun görevleri nelerdir kısaca 2. Dilan
  Devamlı Üye

  Toplum Sağlığı Merkezi Doktorunun Görevleri Hakkında Bilgi

  Toplum Sağlığı Merkezleri, aile hekimlerine aşılama, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması gibi öncelikli hizmet alanlarında, Sağlık Bakanlığı’nın yıllık programına uygun olarak ücretsiz lojistik destekte bulunacaktır.
  Bu merkezlerde halk sağlığı uzmanlarının istihdamına önem verilecektir. Mevcut sağlık ocaklarından uygun ve yeterli olanlar toplum sağlığı merkezi olarak hizmet görürken, diğerleri kamuda kadrolu aile hekimlerinin görev alanı olan aile sağlığı birimi/merkezi hizmetlerinde kullanılacaktır. Mevcut olan ve fiilen birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocakları, sağlık merkezleri, AÇSAP merkezleri, verem savaş dispanserleri (VSD), kurum hekimlikleri bir araya getirilecektir. Bölgede mevcut bulunan en uygun bir veye daha fazla mekan toplum sağlığı merkezi, diğerleri ise aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri olarak kullanılacaktır. Toplum sağlığı merkezleri aynı zamanda eğitim ve planlama merkezleri olarak hizmet verecektir. Uygun olan mekanlarda ilçe sağlık idaresi, toplum sağlığı merkezi ve 112 ilk ve acil yardım istasyonları aynı bina bünyesinde hizmet verebilecektir.Toplum sağlığı merkezinde çalışan hekimlerin eğitimleri iki aşama halinde sürdürülür.Birinci aşama uyum eğitim programı en az beş gündür. Halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanlarının, halk sağlığı ya da epidemiyoloji alanında doktora veya yüksek lisans yapmış hekimlerin bu eğitimlere katılması zorunlu değildir. Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi olarak görevlendirilenler birinci aşama uyum eğitimini sorumlu hekim olarak görevlendirildikleri tarihten itibaren 6 ay, ikinci aşama eğitimleri ise Bakanlığın öngördüğü süre içinde başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayamayan sorumlu hekimlerin sorumlu hekimlik görevlendirmeleri iptal edilir. Görevlendirmesi iptal edilen hekimler bu eğitimleri başarıyla tamamlamadıkça tekrar sorumlu hekim olarak görevlendirilemezler. Bölgesinde sağlık hizmetlerini yürütür. Sağlık hizmetini bir bütün olarak değerlendirir. Sağlık kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve sağlık düzeylerini yükseltmekten sorumludur. Bunun için aşağıda sayılan hizmetleri sunar veya sunulmasını sağlar.

  a) İdari ve mali işler

  b) Kayıt ve istatistik

  c) Plan ve program yapma

  ç) Üniversitelerle işbirliği

  d) İzleme ve değerlendirme

  e) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü

  f) Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü

  g) Üreme sağlığı hizmetleri

  ğ) Ulusal programlar

  h) Adli tıp hizmetleri

  ı) Acil sağlık hizmetleri

  i) Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri

  j) Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri

  k) Çevre sağlığı hizmetleri

  l) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

  m) Afet hizmetleri

  n) Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki

  o) Sağlık eğitimi hizmetleri

  ö) Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri

  p) Sosyal hizmet çalışmaları

  r) Diğer görevler

+ Yorum Gönder