+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Gümrük müşaviri olmak için ne gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gümrük müşaviri olmak için ne gerekir
  gümrük müşaviri olmak için ne gerekir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Gümrük Müşaviri olmak için aranan şartlar nelerdir

  Madde 702 - Gümrük müşaviri olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir:


  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları nedeniyle hüküm giymiş bulunmamak,

  e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

  f) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlardan en az lisans seviyesinde mezun olmak,

  g) Üç yıl süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yapmak,

  h) Yapılan sınavda başarılı olmak.

  Gümrük idaresinde 10 yıl çalışmış olup, bunun 3 yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenlerden, görevlerinden istifa eden veya emekliye ayrılanlar yukarıda belirtilen koşulları taşımaları halinde, staj koşuluna tabi tutulmaksızın gümrük müşavirliği sınavına girebilir. (BAK. Gümrük Yönetmeliği 702 Madde)

+ Yorum Gönder