+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Gardiyan olmak için ne gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gardiyan olmak için ne gerekir
  gardiyan olmak için ne gerekir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Gardiyan Alım Şartları


  I. Genel Şartlar:

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,
  b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için merkezi sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak
  c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,
  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,
  d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,
  II.Özel Şartlar:
  İnfaz ve Koruma Memurluğu Kadrolarına atanabilmek İçin;
  a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  b. Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 30 yaşını bitirmemiş olmak,
  c. Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,
  ç.Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  e. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’den fazla, 17’den az olmamak,
  f. Merkezi sınavda en az 70 puan almak.

+ Yorum Gönder